Medicinalgiganten GE Healthcare udbetaler enorme summer i USA i erstatning til patienter, der er blevet invaliderede af stoffet Omniscan

Hele 400 patienter har fået erstatning, fordi de er blevet alvorligt syge og invalide efter de er blevet udsat for stoffet. Det viser papirer fra advokatfirmaet 'The John Restaino Law Firm', som B.T. er i besiddelse af.

Ifølge B.T.s oplysninger løber den samlede erstatningssum op på tre milliarder danske kr. i alt. Og der verserer omkring 100 sager i øjeblikket. Og flere støder givetvis til. Alle sagerne er afgjort ved forlig inden sagen nåede i retten. B.T. afslørede tirsdag, at medicinalfirmaet GE Healthcare bevidst har fortiet vitale oplysninger om kontraststoffet Omniscan, som bruges når patienter skal røntgenfotograferes. GE Healthcare lå siden starten af halvfemserne inde med oplysninger om at rotter og kaniner blev syge og døde, hvis de fik stoffet. De vidste desuden, at Omniscan frigiver det giftige tungmetal gadolinium ud i kroppen et stykke tid efter, at det er blevet sprøjtet ind. Men Ge Healthcare fortalte intet om de oplysninger til danske læger og myndigheder, som i 1997 begyndte at lave forsøg med Omniscan på danske patienter med svage nyrer. Netop den patientgruppe er særligt udsat for forgiftning, da de udskiller stoffet langsommere end raske. I dag vurderer Nyreforeningen at 50 danske patienter er døde ud af de cirka 100, der er blevet syge. På grund af en lang række fejl i Lægemiddelstyrelsens forvaltning af stoffet, så har den danske stat udbetalt knap 20 mio. kr til i alt cirka 40 patienter. Erstatningen er alene givet på grund af Lægemiddelstyrelsens fejl i sagen. Men de danske patienter har ikke umiddelbart nogen mulighed for at sagsøge GE Healthcare, som netop tilbageholdt kritiske oplysninger om deres produkt. Oplysninger, som ville have forhindret at nyresvage patienter blev udsat for stoffet. Men det vil Nyreforeningen have ændret på. - Denne her sag er så graverende og så voldsom, at det burde kunne lade sig gøre, siger formand for Nyreforeningen, Stig Hedegaard Kristensen. - Det er noget svineri, det som GE Healthcare har gjort. De har helt bevidst undladt at fortælle vitale oplysninger om Omniscan. De skal stilles til ansvar for hvad de har gjort, siger han. B.T. erfarer, at Kammeradvokaten netop i øjeblikket er ved at se på mulighederne for at føre en sag i USA mod GE Healthcare på vegne af de danske patienter, der er blevet ramt af Omniscan-forgiftning og som følge deraf den invaliderende sygdom Nefrogen Systemisk Fibrose (NSF). - Det ville give oprejsning til vores patienter, selvom ingen sum kan gøre op for de lidelser, som de har været igennem, siger Stig Hedegaard Kristensen. B.T. erfarer at Kammeradvokaten regner med at komme med en afgørelse om det rent juridisk kan lade sig gøre, at føre en sag i USA på de danske Omniscan-ofres vegne. Det lykkedes ikke i dag at få kontakt til Kammeradvokaten.