Nordsjællands politi går nu ind i sagen om juletræet, der blev nedstemt i afdelingsbestyrelsen med et muslimsk flertal i Egedalsvænge, Kokkedal

Det bekræfter pressemand Henrik Suhr over for bt.dk.

- Jeg kan fortælle, at vi har modtaget en politianmeldelse, der omhandler §266b, og det undersøger vi nu nærmer, siger han

§266b er en straffelovsovertrædelse og bliver også kaldt racismeparagraffen, og det er Karsten Egtved fra Køge, der har politianmeldt bestyrelsen efter beslutningen om, at der ikke skal sættes det traditionsrige juletræ op ude i boligområdet.

Paragraffen lyder således:
'Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år'.

BT er i besiddelse af Karsten Egtveds anmeldelse, og her skriver han:

'Det skal klarlægges, i hvilket omfang de muslimske bestyrelsesmedlemmers stemmeafgivelse, og dermed beslutninger, om først at stemme ja til at bevilge kr. 60.000 på den muslimske højtid, eid, og efterfølgende nej til at bevilge 8.000 kr. til at markere den kristne højtid, julen, er en overtrædelse af Straffelovens § 266b eller andre særlove, ved at diskriminere kristne og deres traditioner'.

Han skriver, at kristne er et mindretal i boligområdet, og at det derfor er væsentligt, at der bliver rejst en sag, sådan at flertallets og minoriteternes traditioner - kristne, jøder m.m. - bliver ligestillet.

Karin Leegaard Hansen, formand i afdelingsbestyrelsen, fortæller til bt.dk, at hun tager politianmeldelsen med ro, men at hun har sendt den videre til formanden i boligforeningen 3B, Steffen Morild.

Heller ikke her er der nogen panik at spore:

- Vi tager det stille og roligt, og hvis der er noget at komme efter, må politiet jo tage sig af det, siger han til bt.dk