Tre dage før juleaften kunne en af landets mest magtfulde regionspolitikere grine hele vejen hen til banken. Formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S) havde nemlig lige scoret sit livs vel nok største julegave til en værdi af 6,8 mio. kroner

Samme dag havde det statslige energiselskab Energinet.dk nemlig ikke blot valgt at købe hans firelængede gård ved Kjellerup udenfor Silkeborg og tilhørende erhvervsjord med 30.000 juletræer og 50.000 løvtræer for 6,8 mio. kr. En særligt lukrativ betingelse i aftalen var også blevet godkendt af Skat. Hele fortjenesten ved salget var skattefrit. Også erhvervsdelen, der ved frit salg normalt er skattepligtig.Med andre ord slap Bent Hansen altså for at give skattefar sin andel af fortjenesten af de mange juletræer, som han ellers skulle have gjort, hvis han havde valgt at sælge juletræerne nede på det lokale torv.

Og mens den endelige salgspris altså endte på 6.846.000 kr., blev ejendommen faktisk blot få måneder forinden - den 1. oktober 2010 - vurderet til kun 2.800.000 kr.

Dette er dog ikke unormalt, da de faktiske handelspriser og offentlige vurderinger ofte kan afvige væsentligt, påpeger flere eksperter overfor BT. Særligt fordi Bent Hansens mange juletræer og løvtræer nu var med i handlen med skattefri fortjeneste.

Handelen fandt sted, fordi Energinet.dk, der ejes af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, skulle opgradere 177 km højspændingsledning gennem Jylland og derfor forhandlede med en række lodsejere, herunder Bent Hansen, om overtagelse af deres ejendomme.

Elmaster tæt på

Energinet.dks bygningsingeniør, Kristian Andersen, forklarer, at Bent Hansens gård på Hingeballevej i Kjellerup derfor blev købt som almindeligt frit salg, men på ekspropriationslignende vilkår. De nye el-master kom nemlig for tæt på gårdens driftsbygninger, som derfor skulle rives ned af sikkerhesmæssige årsager.

- Ifølge reglerne skulle vi give et tilbud på fuld overtagelse af hele ejendommen, når vi kom så tæt på. Og det gjorde vi så den 4. juli 2011 efter at have forhørt os hos en mægler fra Randers, siger Kristian Andersen.

Men selvom tilbuddet nu altså var fire millioner over den gældende ejendomsvurdering, blev det alligevel stillet som betingelse for handlen, at hele fortjenesten skulle være skattefri.

Betingelsen fremgår af handlens skøde, som BT har fået aktindsigt i.

Krævede skattefrihed

- Aftalen er betinget af, at købesummen er skattefri for sælger, fremgår det af aftalen.

Afsnittet blev tilføjet aftalen af Energinet.dk efter protester fra de berørte lodsejere.

- Lodsejerne - herunder den pågældende - ville kun sælge til os, hvis det blev solgt som et samlet skattefrit beløb, forklarer bygningsingeniøren.

Energinet.dk spurgte derfor Skatterådet til råds, og Skatterådet offentliggjorde 21. december 2011, at man havde besluttet også at lade fortjenesten for erhverv være skattefri. Samme dag valgte Bent Hansens at sælge sin gård.

Jim Danielsen fra EDC Kjellerup er en af de lokale ejendomsmæglere, der kender mest til priserne i området. Han har på BTs foranledning været ude at besigtige ejendom og tilhørende grund.

- Selvom prisen lyder ret høj, vurderer jeg ikke, det er helt ved siden af, da der godt kan være juletræer og løvtræer for nogle millioner. Det der dog er helt usædvanligt ved denne handel, er, at han får hele fortjenesten skattefrit, siger han.

Milliongevinst

Ejendomsmægleren vurderer, at der er tale om en gevinst i million-klassen.

- Når man sælger juletræer, skal man jo normalt betale skat af fortjenesten. Derfor er det også sådan, at i forbindelse med sådan et salg betales der skat af fortjenesten på både jorden, træerne og de tilhørende driftsbygninger, da det er erhverv. Så det her må siges at være en ret fed fidus, som jeg vil vurdere er mellem en og to millioner kroner ekstra værd for ham.

Bent Hansen ønskede, jævnfør skødet, ikke at få offentliggjort købesummen på 6,8 mio. kr.