Se Søren Sørensen fortælle om hele sagen i videoklippet ovenover

Sagen om husejer Søren Sørensen, der i mere end fem år har kæmpet for at få fjernet naboens ulovlige støttemur, får nu for første gang en beklagelse fra Københavns Kommune.

Søren Sørensen har ikke modtaget beklagelsen personligt, men den fremgår af et notat om sagen, som er sendt rundt til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget.

Her beklager forvaltningen, at den ikke i tide fulgte en afgørelse fra Statsforvaltningen fra november 2017, som slår fast, at Søren Sørensen er såkaldt part i naboens byggesag, og at han derfor skulle være hørt, før kommunen traf beslutning om at lovliggøre naboens støttemur.

Disse fem linjer fremgår af et notat fra Københavns Kommune. Her beklager forvaltningens konstituerede vicedirektør, at den ikke har handlet hurtigt nok på Statsforvaltningens såkladte hjemvisning (som betyder, at sagen skal gå om) i sagen om Søren Sørensens nabos ulovlige støttemur. Vis mere

Afgørelsen fra Statsforvaltningen er en såkaldt hjemvisning, som betyder, at den trufne afgørelse fra Københavns Kommune i sagen er ophævet.

Derfor bliver Søren Sørensen nu sammen med to andre naboer partshørt i sagen, og han fortæller til B.T., at han nu har modtaget et brev, hvor kommunen giver ham mulighed for at komme med indsigelser til naboens terrænregulering, som kommunen i 2014 først erklærede ulovlig.

Men efter en tæt dialog med naboens rådgiver blev muren efterfølgende gjort lovlig. Fidusen var at kalde muren for en hegnsmur i stedet for en støttemur. Eksperter har tidligere kritiseret kommunen for magtmisbrug og chikane, fordi kommunens sagsbehandlere efterfølgende krævede blandt andet et legehus i Søren Sørensens forhave fjernet.

»Det er godt, at kommunen nu efter ni måneder er blevet klar over, hvordan afgørelsen fra Statsforvaltningen skal forstås. Og jeg er selvfølgelig glad for, at jeg nu officielt kan komme til orde i sagen. Det har jeg jo prøvet i mange år uden held,« siger Søren Sørensen.

Søren Sørensen foran naboens støttemur, som først blev erklæret ulovlig af kommunen. Siden har kommunen valgt at kalde støttemuren en hegnsmur, så nu er den lovlig. Vis mere

Samtidig med, at Søren Sørensen glæder sig over partshøringen, så undrer han sig også over, at det først er, efter B.T. er gået ind i sagen, at kommunen tager Statsforvaltningens afgørelse alvorligt. I flere svar direkte til Søren Sørensen afviser kommunen at tage sagen op igen. Men som B.T. skrev i slutningen af juni, så kan kommunen ikke bare ignorere en afgørelse fra Statsforvaltningen.

»Det er underligt, at det først er i det øjeblik, at I skriver om sagen, at der bliver reageret. Da jeg påpegede, at afgørelsen skulle følges, var kommunen ligeglad,« siger Søren Sørensen.

I et svar til B.T. skriver centerchef Rikke Sønderriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen:

»Vi havde ikke givet nogen tilladelse i vores oprindelige afgørelse, men havde netop pålagt Søren Sørensens nabo at fjerne en del af terrænreguleringen, hvilket er sket. Derfor undrede vi os i første omgang over, at Statsforvaltningen havde pålagt os at genoptage sagen. Statsforvaltningen påpegede så, at Søren Sørensen kan være part i sagen, hvis muren eller terrænreguleringen giver eksempelvis indbliksgener eller afvandingsproblemer inde på Søren Sørensens grund.«

Sagen kan nu ende i Statsforvaltningen igen. Efter endt partshøring skal Københavns Kommune nemlig træffe en ny afgørelse i sagen, og den kan Søren Sørensen så klage over til Statsforvaltningen. Hidtil har Statsforvaltningen kun taget stilling til, om han er part i sagen.