Flygtningepresset ved de danske grænser er nu så massivt, at der hver uge ankommer 140 nye flygtninge - det svarer til 20 om dagen.

Under VK-regeringen i 00’erne blev flygtningecentre overalt i landet nedlagt, da antallet af flygtninge faldt dramatisk - i år slår tallet ny rekord med 6.000 asylsøgere, og Udlændingestyrelsen er under massivt pres for konstant at finde nye pladser til de mange asylsøgere, der i år særligt kommer fra Syrien og Somalia.

- Men presset eksisterer fortsat og vil række ind i 2013. Derfor fortsætter vi arbejdet med at lede efter indkvarteringsmuligheder, lyder meldingen fra Udlændingestyrelsens kontorchef Thomas Mortensen.

Udlændingestyrelsen udvider i disse dag antallet af pladser på Langeland med 60 pladser, og de næste par måneder med 120 nye asylpladser. Samtidig har Udlændingestyrelsen indgået en aftale med Randers Kommune om at oprette et asylcenter. Her er allerede flyttet 50 asylansøgere ind, og der kommer mindst 70 nye beboere på centeret efter nytår. Og om et halvt års tid vil Svendborg kommune efter al sandsynlighed åbne et nyt asylcenter. Og i løbet af 2012 har Udlændingestyrelsen i alt oprettet cirka 2.000 nye pladser.

I november måtte styrelsen skrive ud til alle landets kommuner med et nødråb for at høre, hvem der kan huse 340 ekstra flygtninge inden nytår. I nordjyske Ranum har byens oprindelige beboere for eksempel på få uger fået over 200 nye naboer.

Det er Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet, der står for registrering og afhøringer af asylansøgerne, og deres arbejdsbyrde er derfor også øget, forklarer vicepolitiinspektør Claus Birkelyng. Derfor får afdelingen assistance fra politikredsene i hovedstadsområdet.

- Langt hovedparten af asylansøgerne møder op ved porten i Center Sandholm, hvor de anmoder om asyl. En del asylansøgere møder dog politiet andre steder, for eksempel i Københavns Lufthavn, på Sydhavsøerne og i Sønderjylland, siger Claus Birkelyng.

En fjerdedel af de 6.000 indkvarterede asylansøgere har dog allerede fået afslag på asyl, forklarer han.

Mange venter på at blive sendt hjem, mens andre vælger at søge om humanitært ophold. Det tager et halvt års tid for Justitsministeriet at behandle sådanne sager, så det gør ikke presset på asylcentrene mindre. Lige nu sidder der 1.527 afviste asylansøgere og venter på hjemsendelse eller nye afgørelser, oplyser Rigspolitiet.