Københavns største indfaldsvej, Amagermotorvejen, er fortsat spærret af på grund af oversvømmelser. Og det værste er, at vandstanden bliver ved med at stige.

Vejdirektoratet, politiet og alle andre, der kæmper en indædt kamp for at få hovedstadens vitale indfaldsvej Amagermotorvejen fri for vand, er ved at være god og grundigt frustrerede.

 

vand
- og send selv dine billeder til 1929@bt.dk

For selv om der pumpes vand op på livet løs, bliver problemet kun værre.

Det fortæller Vejdirektoratets vagtchef, Torben Kristensen.

- Det kommer desværre til at tage rigtig lang tid derude, onde tunger siger et par dage. Faktisk er det sådan, at vandet bliver ved med at stige. Det kan hænge sammen med, at der ligger en å i nærheden, hvorfra der fortsat løber store vandmængder ud på motorvejen, men det er kun et gæt, siger han.

Seneste tiltag for at få vejen farbar er, at regnvandet nu pumpes direkte ud i den nærliggende Køge Bugt, men det har endnu ikke haft den ønskede effekt.

trafikken.dk kan man følge med i Vejdirektoratets seneste meldinger om trafiksituationen på hovedstadens hårdt prøvede vejnet.

Amagermotorvejen (E20) er pt. Spærret mellem 21 Avedøre Holme og motorvejskryds Ishøj i begge retninger. Trafikanter der skal mod lufthavnen bliver ledt af ved motorvejskryds Ishøj.