Stillinger som overlæger slås op som akutjob trods fuld beskæftigelse på området.

Otte stillinger som overlæge med mærkatet »akutjob« er slået op på jobportalen Jobnet, hvor alle job i forbindelse med regeringens akutjobpakke skal meldes ind. Fælles for de otte stillinger er, at de alle kræver mange års uddannelse og erfaring, og at de er målrettet langtidsledige, der står til at miste deres dagpenge.

- Men der er ikke arbejdsløshed blandt overlæger, og det har der ikke været i mange år, siger formand for Overlægeforeningen Anja Mitchell, der kalder det »helt uforståeligt«, at stillingerne slås op som akutjob.

Region Sjælland forklarer, at de har besluttet at slå alle ledige stillinger op som akutjob for at give ledige en ensartet behandling.

De otte overlægestillinger indgår ifølge Berlingske en pulje på nu 361 opslåede akutjob, der skal blive til 12.500 inden 1. juli 2013. Af andre opslåede akutjob kan nævnes en fuldmægtig til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, en projektleder til Kort & Matrikelstyrelsen og en formand for Natur- og Miljøklagenævnet – sidstnævnte opslag er dog blevet trukket tilbage.

Der er stadig kun få akutjob til ufaglærte og lavtuddannede, som udgør en stor gruppe af de ledige, der er i fare for at miste retten til deres dagpenge.

- Det er at gøre grin med aftalen, at der slås sådan nogle job op. Der er i hvert fald ingen af vores medlemmer, der realistisk set kan bestride dem, siger Morten Kaspersen, forretningsfører i 3Fs a-kasse.

De ofte ufaglærte og lavtuddannede medlemmer i 3F udgør sammen med medlemmer i HK, Kristelig A-kasse og FOA over halvdelen af de dagpengetruede langtidsledige, der er omfattet af akutpakken, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen forklarer, at langt de fleste udfaldstruede ledige er dem med lavest uddannelsesniveau. - Der er et stort misforhold mellem de opslåede stillinger og de kvalifikationer, som en stor del af de udfaldstruede ledige har. Deres kompetencer passer simpelthen ikke med jobopslagene, siger han.

Regeringen indgik aftalen om akutjob den 6. november i samarbejde med kommunerne, regionerne og landets arbejdsgivere.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) maner til ro i en mail til Berlingske.

- Akutjobordningener kun lige begyndt, men jeg kan kun opfordre alle parter til at arbejde for, at der bliver skabt så mange akutjob som muligt.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.