Alliancen mellem landmændene i Bæredygtigt Landbrug og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) har tilsyneladende været endnu tættere end det, som flere medier, heriblandt BT, allerede har afsløret.

Den 4. november sendte miljøministeren et såkaldt hyrdebrev til alle landets kommuner, hvor hun understregede over for kommunalbestyrelserne og borgmestrene, at de har pligt til at forebygge oversvømmelser af arealerne langs vandløbene blandt andet ved sikre en tilpas grødeskæring i vandløbene.

Men brevet var allerede sendt til ’fortrolig orientering’ hos Bæredygtigt Landbrug, inden det havnede i postkassen ude i kommunerne. Det viser et svar fra Miljøministeren til de Radikale Venstres miljøordfører Ida Auken forud for det samråd, hvor Eva Kjer Hansen i går svarede på spørgsmål om sit samarbejde med landbrugslobbyen.

Andre interesseorganisationer fik ikke samme eksklusive læsemulighed. Hos Danmarks Naturfredningsforening så man intet til brevet, før det blev udsendt. Det fortæller landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard.

»Vi finder det stærkt betænkeligt, at det kun går i høring hos Bæredygtigt Landbrug og ikke hos andre organisationer, som har en helt legitim interesse i emnet. Det er ikke sådan, en minister skal agere. Hun er minister for hele folket, og hun har en pligt til at høre alle, der har en legitim interesse inden for hendes resortområde, og det har ministeren forsømt på det groveste i den her sag,« siger han.

Heller ikke Danmarks Sportsfiskerforbund eller Landbrug & Fødevarer fik brevet til fortrolig orientering.

Fremgangsmåden vækker kritik hos Bent Greve, professor ved Roskilde Universitet og ekspert i forvaltningsret.

»Det er ikke noget juridisk problem i at gøre, som ministeren har gjort i denne sag, men det er ikke god forvaltningsskik. Det ville det være at give de parter, som har en interesse i sagen, samme mulighed for at se brevet og eventuelt gøre indvendinger. Jeg kan godt forstå, hvis andre interesseorganisationer synes, det er mærkværdigt, for det kan give et skævt forløb i forhold til den senere beslutningsproces,« siger Bent Greve.

Det er langt fra første gang, at miljøminister Eva Kjer Hansen kan sættes i tæt forbindelse med landbrugslobbyen. 8. februar kunne BT afsløre, at store dele af Miljø- og Fødevareministeriets kommissorium for den arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny plan for kommunernes vedligeholdelse af de danske vandløb, mere eller mindre er kopieret fra et udkast fra Bæredygtigt Landbrug.

Godt en uge senere, 16. februar, viste en aktindsigt, som Politiken fik i korrespondancen mellem ministeriet og organisationen, at departementschefen kobler organisationens ønsker sammen med et forlig i en planlagt retssag mod staten om grødeskæring i vandløb.

Miljøminister Eva Kjer Hansen siger i en skriftlig kommentar til BT:

»Bæredygtigt Landbrug havde udvist særlig interesse for problemstillingen omkring grødeskæring, som der var en aktuel dialog med Bæredygtigt Landbrug om. I den forbindelse var det naturligt at sende hyrdebrevet til orientering til Bæredygtigt Landbrug.«

Konservative gav tirsdag Eva Kjer en mistillidserklæring, og efter et politisk møde i blå blok sent tirsdag aften er miljøministerens fremtid mere end usikker. Det er ligeledes tvivlsomt, om hun i dag kl. 14 møder i et indkaldt samråd om parløbet med Bæredygtigt Landbrug.