Asylbørn, der kommer alene til Danmark, viser sig at være ældre, end hvad de påstår.

Hver sjette uledsagede flygtningebarn er rent faktisk ikke et barn, skriver Ekstra Bladet fredag morgen.

Tal fra Udlændingestyrelsen og politiet viser nemlig, at ud af de 2068 registrerede flygtningbørn, der kom til Danmark i 2015, var 234 af dem i virkeligheden over 18. Det viser sig, efter at 355 flygtningebørn var blevet alderstestet af Udlændingstyrelsen, skriver Ekstra Bladet.

I 2014 alderstestede man 282 af de i alt 818 uledsagede flygtningebørn, der kom til Danmark, og her var 203 af dem over 18.

Tallene kommer ikke bag på Dansk Flygtningehjælps asylchef, Eva Singer, da forholdene for flygtningebørn ganske enkelt er bedre end for voksne flygtninge. Er man under 18, kan man blandt andet se frem til hurtigere sagsbehandling, og man er sikker på opholdstilladelse.

»Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der baseret på det, de får at vide af andre, tror, at det er en fordel at sige, at man er mindreårig, selv om man er over 18, fordi man tror, at der er større sandsynlighed for at få opholdstilladelse,« siger Eva Singer til Ekstra Bladet, som også gør opmærksom på, at nogle flygtningebørn ganske enkelt ikke kender deres alder.

Kan være farlige på institutionerne
Hvis de voksne flygtninge kommer ud på institutioner for børn, er det et massivt problem, mener Charlotte Fischer, der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, der også nikker genkendende til de for gamle flygtningebørn.

De sidste to år er 151 flygtningebørn blevet anbragt på regionernes sikrede institutioner, og næsten halvdelen af dem, 69, var over 18. Det kan give kritiske situationer.

»Det, vi hører fra institutionerne, er, at dem, som i virkeligheden viser sig at være voksne, og her taler vi ikke bare 19-20 år – bliver oplevet som decideret farlige. Der er tale om mennesker, der er dybt traumatiserede og lever på kanten,« siger Charlotte Fischer til Ekstra Bladet.