Advokaten Rasmus Hedegaard, der tilbringer det meste af sin tid med at behandle tvangsanbringelsessager, har set lidt af hvert. Alligevel har han svært ved at tro de beskyldninger, en ansat fra Horsens Kommune retter mod Ankestyrelsen.

- Hvis det viser sig, at Ankestyrelsen har fordrejet udtalelser bevidst, hvad jeg umiddelbart har svært ved at tro, så er det nærmest utilgiveligt, siger han og begrunder det med, at netop de oplysninger, der skulle være opdigtede, er særdeles afgørende i sådanne sager.

- Lige præcis nedadgående trivsel og vigende øjenkontakt er helt centrale for sådan en afgørelse, idet disse oplysninger er vigtige for at afgøre om barnet er i risiko for fejludvikling, forklarer han.

Ligegyldigt hvem der har ret, mener han, myndighederne har fejlet.

- Det er under alle omstændigheder særdeles uheldigt, at så indgribende en foranstaltning som en tvangsfjernelse er foregået, når der samtidig har været stor usikkerhed om de oplysninger, som ligger til grund for anbringelsen.

Advokaten mener, sagsbehandlerne har for travlt.

- Det er min opfattelse at de her socialrådgivere er under et usædvanligt stor pres og generelt har for store sagsmængder. Enhver, der har for meget om ørerne, kommer jo til at lave fejl. Men i situationer om tvangsfjernelser af børn må der bare ikke ske fejl.