Torsdag måtte en grædende Heidi Rasmussen tage afsked med sine 19 måneder gamle trillinger Ida, Magnus og Tobias. Med bare to timers varsel fik Heidi Rasmussen besked om at pakke sine ting på Bagsværd Observationshjem, hvor hun de seneste fire måneder har opholdt sig med de tre børn. En meningsløs beslutning mener Heidi Rasmussens advokat.

Kalundborg Kommune besluttede torsdag eftermiddag, at tvangsfjerne trillingerne, fordi Heidi Rasmussen ikke er i stand til at varetage børnenes behov. Efter planen skal børnene derfor placeres i hver deres plejefamilie om to uger. Indtil da opholder børnene sig fortsat på observationshjemmet i Bagsværd, mens Heidi Rasmussen blev bedt om at forlade hjemmet. Advokaten, Anders Brøndtved, frygter, de mange omskift for børnene kommer til at få negative konsekvenser for børnene.

- Der er stor risiko for, at børnene kommer ind i en negativ udvikling, som sætter dem endnu længere tilbage i udviklingen, fordi de nu mister kontakten til deres primære omsorgsperson, siger Anders Brøndtved til BT.

Advokaten har netop indgivet en klage til ankestyrelsen på moderens vegne, fordi han ikke mener afgørelsen er truffet på et retvisende grundlag. Ankestyrelsen har op til otte uger til at afgøre sagen, og i den periode opfordrer Anders Brøndtved til, at kommunen lader mor og børn opholde sig sammen på Bagsværd Observationshjem. Det vil give mere ro omkring børnenes udvikling, mener han.

- Der er ikke nogen åbenbar risiko for børnenes udvikling og sundhed, så længe mor og børn er på opholdshjemmet, argumenterer han i sin klage.

I klagen påpeger advokaten blandt andet at den seneste vurdering af børnenes udvikling er foretaget tilbage i december kort tid efter, at Heidi Rasmussen flyttede ind på hjemmet med trillingerne. Der er altså ikke taget højde for den udvikling som kan have fundet sted på hjemmet.