Lyt til artiklen

3.000 danske børn vil nu få undersøgt deres gener i et forsøg på at spotte de første tegn på, om de har risiko for at udvikle svær overvægt.

Målet er, at oplysningerne skal bruges til langt tidligere at sætte ind med en forebyggende indsats for at forhindre fedme blandt børn og unge og de komplikationer, der kan følge med i form af forhøjet blodtryk, fedtlever, forhøjet kolesterol og forstadier til type 2 diabetes.

Dét er omdrejningspunktet i et nyt forskningsprojekt, hvor Holbæk Sygehus og Holbæk Kommune vil undersøge samtlige 3.000 børn i kommunen i alderen fra toethalvt til otte år for at komme tættere på, hvad der biologisk karakteriserer de børn, som udvikler stærk overvægt tidligt i livet.

»Vi ved, at gener og miljø spiller sammen på dette område. Vi skal prøve at blive klogere på, hvad børn har af genetisk baggrund, som kan være med til at bestemme, hvor aktive de er, og hvor tilbøjelige de er til at vælge at spise noget, som er sødt og fedt,« siger overlæge Jens-Christian Holm fra Enheden for Overvægtige Børn og Unge på børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Sammen med ph.d.-studerende Christine Bøjsøe står han i spidsen for projektet.

Børnene vil blive undersøgt såvel på sygehuset som hos den kommunale tandpleje og sundhedspleje, og i forbindelse med undersøgelserne vil der blive kigget på både arvemasse - via en spytprøve - og hos en del børn også på tarmbakterier ved hjælp af en afføringsprøve. Sammensætningen af ens tarmbakterier har således vist sig at have betydning for udvikling af overvægt.

De data, der ikke tidligere har været tilgængelige, skal bidrage til at give en større forståelse for, hvordan overvægt kan opstå i en tidlig alder og dermed gøre det muligt at sætte hurtigere ind med en behandling, som kan reducere overvægten.

Det skønnes, at en femtedel af alle danske skolebørn i dag er overvægtige, og omkring fire procent er svært overvægtige med mange komplikationer til følge, såvel kropslige som psykiske og sociale, ligesom de mange ekstra kilo kan føre til en forringet livskvalitet på linje med, hvad man ser blandt børn og unge, der er i kræftbehandling.

Erfaringen fra den særlige enhed på Holbæk Sygehus er, at over halvdelen af de børn, som kommer i behandling, har begyndende eller for højt blodtryk, en tredjedel har fedtlever, og hver fjerde har for høje kolesteroltal. Men det har også vist sig, at en særlig behandlingsmodel med bl.a. en række kostregler og regler omkring TV- og computerforbrug, som enheden har udviklet, kan reducere overvægten hos op til 80 pct. af børnene.

I Adipositasforeningen, der er en landsforening for overvægtige, hilser man det nye forskningsprojekt velkommen.

»Overvægt og svær overvægt er en kompliceret og sammensat lidelse, der handler om meget andet end kost og motion. Det er på høje tid, at vi får indsamlet viden om området, så der kan sættes ind overfor fedmeepidemien og dens mange følgesygdomme. Hér er det oplagt at begynde ved børnene,« siger landsformand Birgitte Hansen.