Det kræver ikke den store arbejdsindsats at blive humanistisk bachelor på Københavns Universitet, lyder det fra en studerende. Uddannelserne opfylder alle kvalitetskrav, fastslår universitetet.

Kan det virkelig passe, at det som studerende på Københavns Universitet (KU) er muligt at aflevere og bestå en bacheloropgave efter blot tre dages arbejde?

Og kan det virkelig passe, at det som studerende på KU er muligt at tage sin smartphone frem til skriftlig eksamen og gå på nettet og få svar på spørgsmålene?

De spørgsmål stiller den 27-årige Anders Friis-Hansen, der netop er blevet bachelor i historie og i den forbindelse har prøvet at aflevere en meget hurtigt udarbejdet bacheloropgave, ligesom han har prøvet at snyde til eksamen, skriver Berlingske.

Han siger om sig selv, at han hverken er »exceptionelt dygtig eller exceptionelt begavet«, men alligevel kunne han altså klare at skrive sin bacheloropgave på nogle ganske få dage.

»Jeg fik godt nok kun to for den. Men alligevel. Det burde ikke kunne lade sig gøre, at jeg kunne lave det, som jeg i princippet havde et helt semester til, på få dage,« siger Anders Friis-Hansen, der i en opinion i onsdagens Berlingske beretter om sine erfaringer fra humaniora på KU.

Han vurderer, at han med den indsats, han har lagt i studierne i løbet af bacheloruddannelsen, ikke burde have bestået omkring en tredjedel af de 13 eksamener og prøver, han har bestået.

»Min oplevelse er, at stort set alle består,« siger Anders Friis-Hansen, der ikke kan sige sig fri for en mistanke om, at de mange beståede eksamener har noget at gøre med, at universitetet får udbetalt taxameterpenge alt efter, hvor mange studerende der består.

Anders Friis-Hansen har også prøvet at snyde til en eksamen. Det var en skriftlig prøve med 20 spørgsmål uden hjælpemidler efter et 14-ugers-kursus i dansk- og verdenshistorie.

Prøven foregik i et auditorium med 200 studerende og en eller to eksamensvagter, og Anders Friis-Hansen kunne blot sætte sig op på en af de bageste rækker, tænde sin mobiltelefon og finde svarene på Wikipedia.

Spørgsmål: Har du ikke et ansvar for din egen indsats?

»Det er først og fremmest mit ansvar, og det er ikke fordi, jeg ikke har ambitioner. Men når rammerne er helt utilstrækkelige, og det er muligt at slippe igennem med en indsats, hvor det bare handler om at bestå og komme videre til kandidatdelen, så er det fordi, der også er en strukturel fejl,« siger han.

Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet på KU, afviser, at humaniora undlader at dumpe studerende af hensyn til taxameterpengene.

»Jeg har aldrig i de mange år, jeg har været på universitetet både som eksaminator og censor været ude for, at man har taget hensyn til taxameter eller andet. Det ville simpelthen gå imod enhver forskers faglige stolthed,« siger han til Berlingske.

Uddannelseskvaliteten bliver ifølge prodekanen løbende kontrolleret af såvel akkrediteringsinstitutionen som af censorkorpset, og der har ikke herfra været rejst kritik af kvaliteten af historiestudiet.

Når det gælder udsagnet om, at det er muligt at producere en bacheloropgave på få dage, påpeger Jens Erik Mogensen, at Anders Friis-Hansen »jo også kun fik to«.

Han tilføjer, at Anders Friis-Hansen »formentlig er meget godt inde i det emne, han har skrevet om«, fordi han har skrevet bachelor om statsministerens beskæftigelsesprojekt og samtidig selv er aktiv socialdemokrat og kampagnekonsulent.

»Det kan have givet ham nogle særlige forudsætninger,« konstaterer Jens Erik Mogensen.

»Og når det gælder eksaminer, er det meget enkelt. Det er ikke tilladt at snyde, og snyder de studerende, må de stå til ansvar for det«.