16-årige Maria Cort Rasmussen fra Dragør glædede sig til sin første rejse på egen hånd. Hun skulle på sprogrejse til engelske Torquay i sommeren 2015, men lidt over en måned før afrejsen dumpede en ekstraregning fra EF Sprogrejser ind ad brevsprækken. Maria skulle pludselig betale over 2.000 kroner ekstra for sin sprogrejse, fordi valutakurserne have ændret sig siden rejsen var blevet betalt. Men det ville hun ikke finde sig i.

Sammen med sin far Gert H. Rasmussen klagede hun til Pakkerejseankenævnet.

»Vi fik et stort chok. Vi blev rystede, skuffede og sure. For vi syntes ikke, det kunne være rigtigt,« siger Gert H. Rasmussen om den overraskende ekstraregning til BT.

Pakkerejseankenævnet gav Maria Cort Rasmussen medhold i klagen, fordi EF Sprogrejser 'ikke på en tilstrækkelig tydelig måde har redegjort for prisforhøjelser og prisnedsættelser og beregningsmåden herfor.'

EF Sprogrejser blev pålagt at tilbagebetale de 2.164,77 kroner til Maria Cort Rasmussen, men rejseselskabet valgte at anke dommen til Københavns Byret, hvor sagen kører netop nu. Sagen, som er den første af sin art, kan vise sig at få stor betydning for hundreder - ja, måske tusinder - af EF Sprogrejsers kunder. For Maria er så langt fra den eneste, rejseselskabet har pålagt en ekstraregning for ændringer i valutakursen. Får Maria medhold i sagen, kan EF Sprogrejser ende med at skulle tilbagebetale hundredtusinder af kroner til mange af selskabets kunder.

»Jeg synes, vi er blevet dybt uretfærdigt behandlet. Det her er efter min mening bondefangeri, og jeg synes, at sagen er principiel. Der er mange mennesker, som er blevet ramt af det her og har fået en ekstra omkostning, de ikke havde den mindste forudsætning for at kunne gennemskue på forhånd,« siger Gert H. Rasmussen, som kender til flere andre eksempler på, at EF Sprogrejsers kunder har fået en lignende ekstraopkrævning.

Maria Cort Rasmussens far kalder EF Sprogrejsers metoder for 'bondefangeri' og mener, at sagen er principiel.
Maria Cort Rasmussens far kalder EF Sprogrejsers metoder for 'bondefangeri' og mener, at sagen er principiel. Foto: Sarah Christine Nørgaard
Vis mere

 

Danske rejsearrangører kan ifølge pakkerejseloven pålægge deres kunder yderligere betaling i tilfælde af valutakursudsving, men kun hvis kunden på forhånd kender den præcise beregningsmetode. Og netop det er stridens kerne. For i modsætning til Gert H. Rasmussen og hans datter mener EF Sprogrejser, det fremgår tydeligt af deres betingelser, hvordan en eventuel ekstraregning til kunden udregnes.

'Vi er selvfølgelig kede af, at vi har en kunde – som føler sig uretfærdig behandlet, men vi  mener at have handlet efter gældende dansk lovgivning (Pakkerejseloven) baseret på EU lovgivningen på området,' skriver EF Sprogrejsers administrerende direktør Niels Bo Daugaard til BT i en mail og fortsætter:

'Pakkerejseloven siger, at virksomheder som vores har mulighed for justere prisen med baggrund i eks. ændringer i valutakurser, når rejsen i sagens natur foregår i andre lande, fx England (DKK vs. Pund). Dette er også en del af vores almindelige forretningsbetingelser, som alle kunder accepterer, inden de betaler, og vi mener, at risikoen for valutakurstillæg fremgår klart af disse betingelser.'

Denne formulering i EF Sprogrejsers 'Generelle betingelser for EF sprogrejser 2014-15' var stridens kerne. Retten har givet Maria Cort Rasmussen medhold i, at EF Sprogrejser ikke kunne opkræve et valutakurstillæg, fordi hun som kunde ikke på forhånd kendte den præcise beregningsmetode.
Denne formulering i EF Sprogrejsers 'Generelle betingelser for EF sprogrejser 2014-15' var stridens kerne. Retten har givet Maria Cort Rasmussen medhold i, at EF Sprogrejser ikke kunne opkræve et valutakurstillæg, fordi hun som kunde ikke på forhånd kendte den præcise beregningsmetode.
Vis mere

Niels Bo Daugaard har ikke ønsket at stille op til et telefonisk interview med BT, men oplyser i mailen, at EF Sprogrejser 'ikke har nogen gevinst på et evt. valutakurstillæg, men alene får dækket sine ekstra udgifter for at kunne give vores afrejsende den oplevelse, som vi stiller dem i udsigt.' Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge EF Sprogrejser kan ende med at skulle betale tilbage til kunderne, hvis Maria Cort Rasmussen får medhold i sagen, men fortæller, at rejseselskabet vil tage dommen til efterretning - uanset udfaldet.

Gert H. Rasmussen ser med spænding frem til, at der falder en dom i sagen, som igennem mere end et år har fyldt meget i både hans og Marias bevidsthed.

»Maria er lidt trykket. Det var ikke den oplevelse, hun ønskede, første gang hun selv skulle bestille og købe en rejse. Det har været en skuffelse for hende,« siger han og oplyser, at en anden lignende sag mod EF Sprogrejser skal for retten til marts.

Maria Cort Rasmussen.
Maria Cort Rasmussen. Foto: Sarah Christine Nørgaard
Vis mere

 

Dommen i sagen forventes at falde den 20. januar.