Professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Hjalte Rasmussen er død 72 år gammel.

Hjalte Rasmussen forskede ved det juridiske fakultet i EU-domstolen. Han var cand.jur. fra Københavns Universitet i 1966 og dr.jur. 1986 samme sted.

Han har været ansat som sekretær i Undervisningsministeriet 1966–1971, ved Handelshøjskolen i København 1971–1993 og ved Københavns Universitet siden 1993 som professor i EU-ret og folkeret.

Han har undervist i EU-ret og har skrevet flere bøger, blandt andet EU-ret i kontekst og EU-ret i grundtræk.

I anledning af at Hjalte Rasmussen 70 års fødselsdag og hans virke siden 2008 hos Centre for European Constitutionalization, blev der i 2010 udfærdiget et festskrift til hans ære, "Europe. The New Legal Realism - Essays in Honour of Hjalte Rasmussen". Her hylder venner og kollegaer fra hele verden ham og hans store arbejde inden for EU-ret i en række artikler om området.

Hjalte Rasmussen har ofte blandet sig i den offentlige debat og blandt andet kritiseret den danske udpegning af dommere til EF-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen. Han har også stillet spørgsmål ved det direkte valg til Europa-Parlamentet, og været kritisk overfor EU-Domstolens Metock-dom fra 2008 og Zambrano-dommen fra marts 2011. I denne forbindelse betegnede han endog dommene som "ulovlige".

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.