En måneds gratis husleje.

Sådan kommer regeringens økonomiske håndsrækning til udsatte danskere til at se ud.

I en pressemeddelelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet lyder det, at de midlertidige huslejenedsættelser bliver forsinket. 

De var en del af den inflationshjælp, som blev vedtaget i juni 2023. 

Den gode nyhed er imidlertid, at hjælpen i stedet får form af en måneds gratis husleje, som bliver udbetalt til sommer. 

Derfor får almene lejere én hel måneds gratis husleje i 2024 i stedet for en mindre huslejenedsættelse i op til 12 måneder.

Ændringen skyldes ifølge ministeriet, at der var en del udfordringer med udformningen af udbetalingerne. 

Det er Landsbyggefonden, der skal udbetale pengene. 

Her har man opdaget, at det for nogle husstande kan få en uheldig sideeffekt, hvis lejeren får nedsat deres husleje over 12 måneder. I givet fald kunne de risikere at miste deres boligstøtte.  

Derfor har det været nødvendigt at finde en anden model.

»Det er naturligvis beklageligt, at Landsbyggefondens tilskud er forsinket. Nu har vi dog fundet en løsning, som sikrer, at ingen modtagere af tilskuddet vil stå med færre penge end før. Derudover fritager vi også modtagere af boligstøtte for at skulle genansøge,« siger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil i pressemeddelelsen.