KOMMENTAR: Der er en rådden hadkultur på flere af de muslimske privatskoler.

Henover sommeren har vi kunnet læse den ene afsløring efter den anden om groteske og fuldstændig uacceptable forhold på flere af skolerne. På den muslimske privatskole Nordvest Privatskole i Københavns nordvestkvarter er der fundet undervisningsmateriale på arabisk om jihad og martyrer.

Den samme skoles bygninger er blevet købt af en person, som spiller en ledende rolle i en organisation, der rådgiver om sharia og islamisk retslære. Skolens souschef hylder på Facebook den shia-muslimske terrororganisation Hizbollah. Og tidligere lærere på skolen beretter om, at pigerne på skolen ikke må deltage i svømning, idræt og musik.

Senest er det kommet frem, at skolelederen på en anden muslimsk privatskole i København, Al Quds-skolen, har lavet opslag på Facebook, der hylder terrorgruppen Hamas. En lærer på Al Quds-skolen opfordrer tilmed muslimer til ikke at samarbejde med danske myndigheder og mener, at jøder er dyr, og at vantro er kujoner. Til det er der kun at sige: Det skal stoppe. Nu.

Disse ekstremistiske holdninger er langt ude og ikke velkomne i Danmark. At de radikaliserede holdninger tilmed kommer fra personer, som vi som samfund betror det store ansvar at undervise børn og unge, gør det endnu mere vanvittigt og uacceptabelt. At skolerne får tilskud fra den danske stat – og dermed de danske skatteydere – gør det yderligere grotesk. Det hører ingen steder hjemme.

Skolernes opgave er at uddanne børn og unge i Danmark til at blive demokratiske borgere i et samfund med frihed og folkestyre – og ikke at prædike had og ekstremisme. Det lever disse muslimske privatskoler tilsyneladende ikke op til. Derfor er de nu sat under et skærpet tilsyn af de danske myndigheder.

At vi i dag kan gå hårdere til værks overfor de skoler, der prædiker had, er blevet muligt, fordi regeringen sidste år strammede op og skærpede tilsynet med skolerne. Det betyder bl.a., at der nu nemmere kan gennemføres uanmeldte tilsynsbesøg på skolerne, så skolerne ikke kan nå at ’rydde op’, inden tilsynsmyndighederne ankommer. Det var i forbindelse med et uanmeldt besøg på Nordvest Privatskole at tilsynsmyndighederne fandt undervisningsmaterialet om martyrer og jihad.

Det er på tide, at vi stopper med at være naive og tager hårdere fat om problemerne. Vi vil ikke længere være til grin.

Søren Gade er formand for Venstres folketingsgruppe og tidligere forsvarsminister