For 14 måneder siden begyndte jeg at forberede mig på det kommende kommunalvalg.

Jeg er borgmesterkandidat i Viborg Kommune og har derfor valgt at bruge over et år på at sætte mig grundigt i de fleste politiske sager i kommunen, taget rundt i hele kommunen, som er Danmarks arealmæssigt næststørste kommune for at opleve stemningen og lytte til borgerne, deltaget i et hav af vælgermøder, besøgt institutioner, virksomheder og organisationer. Jeg har med andre ord brugt næsten al min tid i over et år på kommunalpolitik, så jeg føler mig godt klædt på.

Den mulighed er der ikke ret mange kandidater, der har. De fleste nye kandidater skal sætte sig ind i de mange områder, mens de stadig har deres arbejde at tage hensyn til. Hvis de bliver valgt ind, tager det et par år at lære forretningsgange og forvaltningsregler, og der skal læses op på alle sager samtidig med de mange udvalgsmøder og borgermøder skal passes.

Jeg gætter på, at et gennemsnitligt byrådsmedlem i en gennemsnitlig kommune bruger godt og vel 20 timer ugentligt på det politiske arbejde. Derudover skal man så forholde sig til den almindelige borgers kritik og udtalelser om, at det også er forvaltningen, der bestemmer det hele. Oven i det hele er honoreringen for arbejdet ganske lav for et menigt byrådsmedlem og de fleste menige kandidater skal selv betale en dyr kampagne for at blive valgt.

Meget få danskere vælger derfor at stille op som kandidater til de kommunale valg og antallet af medlemmer i de politiske partier er faldende. Da det kun er medlemmer af de politiske partier, der kan indstille kandidater, er det derfor et meget lille antal danskere, der vælger, hvem der skal være ansvarlig for den politiske udvikling i den lokale kommune. Det er i mange partier efterhånden blevet ligesom i den lokale forening: Hvis du stiller op, bliver du valgt! Selve udvælgelsen finder først sted til selve valget.

Hvis vi vil have dygtige lokalpolitikere, der er visionære og handlekraftige, så må vi finde løsninger på, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for de lokale politikere, så flere ønsker at deltage i de demokratiske processer, der skal bringe lokalsamfundet videre og opstille de politiske dagsordener, som embedsmænd og medarbejdere så skal arbejde efter.

Der er to trusler, der er større end alle andre: Der er for få kvinder mellem 30 og 50, der deltager i kommunalpolitik, og der er meget få unge mennesker, der interesserer sig for det.

De to ting skal vi som samfund have rettet op på, og det gør vi blandt andet ved at inddrage de unge i de politiske overvejelser ved f.eks. at opsøge dem på deres uddannelsesinstitutioner og ved at hjælpe den nævnte gruppe af kvinder med at tilrettelægge møderne, så de kan få deres hverdag til at gå op.

Det er ikke nok at gøre, som man altid har gjort, hvis man ønsker at flere skal involvere sig i de demokratiske processer. Og det er trods alt involveringen, der giver ejerskab og får folk til at sige 'Vi' i stedet for 'De'.