Under overskriften 'TV 2 skylder os et klart svar' efterspurgte BTs debatredaktør Sanne Fahnøe en udredning fra TV 2, efter DR-programmet 'Detektor' opsøgte en gruppe somaliske kvinder fra en kvindeforening i Vollsmose. I et meget omtalt indslag påTV 2 18. februar var det blevet fremstillet som, kvinderne ikke kunne tale dansk. Indslaget bredte sig og skabte stor debat. Kvinderne rakte ikke hånden i vejret, da de blev spurgt af journalisten fra TV 2, om de kunne dansk. Tre af kvinderne fra indslaget ville efterfølgende gerne medvirke i 'Detektor' og talte dansk i programmet (red.).

»Hvorfor ikke bare indrømme, at man har begået en fejl ved at tegne det så karikeret op og fremstille det som om, de ikke kan dansk?« spørger BTs debatredaktør Sanne Fahnøe i en leder i BT. Men TV 2s nyhedschef Jacob Kwon mener, der er en række fejl i BTs udlægning af sagen. Jacob Kwon har derfor skrevet følgende indlæg til BT:

BT SKRIVER: Lyslevende og dansktalende sad tre af de somaliske kvinder fra en somalisk kvindeforening i Vollsmose, som TV 2 i et meget omtalt indslag påstod, ikke talte dansk. (…) Indslaget blev sendt som tophistorie i TV 2s flagskib 19 Nyhederne den 18. februar

TV 2: Der bliver på intet tidspunkt i indslaget sagt, at kvinderne ikke kan tale dansk. Der er en scene, hvor kvinderne bliver spurgt af journalisten, om de taler dansk, og her er der ingen, der rækker hånden op. Men TV 2 påstår ikke i indslaget, at de ikke taler dansk.

BT SKRIVER: Eneste dokumentation for de manglende danskkundskaber var en meget hurtig håndsoprækning. OG SENERE GENTAGER BT: Det andet problem er, at Jacob Kwon bygger sin dokumentation udelukkende på en håndsoprækning.

TV 2: Mens de 11 kvinder er tilstede, bliver det bekræftet én gang af formanden for foreningen, og to gange af tolken, at kvinderne ikke kan tale dansk, men at de forstår det meste.
To af kvinderne bliver spurgt individuelt efter håndsoprækningen, om de taler dansk.

Kvinden der bliver interviewet, Iman Hassan, fortæller i indslaget, at hun forstår det meste dansk, men at hun har svært ved at tale det. Det er i øvrigt hende selv, der beder tolken om hjælp til at gennemføre interviewet.

Formanden for foreningen får indslaget sendt til gennemsyn to døgn, inden det bliver sendt i tv. Det er aftalt mundtligt med hende, at vi sender indslaget på mail, og at hun skal vende tilbage, hvis der er faktuelle fejl.

BT SKRIVER: Detektor har opstøvet tre af kvinderne, som helt tydeligt taler dansk.

TV 2: TV 2 har set råbåndet, og her er der lange passager, hvor det er uforståeligt, hvad kvinderne siger. TV 2 vil ikke gøre sig til dommer over, om kvinderne kan dansk. Men det er i hvert fald forkert bare at fastslå, at kvinderne taler tydeligt dansk.

BT SKRIVER: De har også talt med en af kvinderne fra indslaget, der viser dem dokumentation for, at hun har to job, selvom det fremgår af indslaget fra TV 2, at ingen af kvinderne har et arbejde – også via håndsoprækning.

TV 2: Den omtalte kvinde var ikke blandt de 11, der deltog i håndsoprækningen, og vi har ikke fået oplysninger om, at der skulle være nogen blandt de 11, der alligevel er i job.

BT SKRIVER: Tre af de kvinder, som har ønsket at stille op i Detektor, taler rent faktisk dansk og mener, de kan dansk. Det råbånd ser TV 2-chefen, men vil slet ikke forholde sig til det.

TV 2: Jacob Kwon forholder sig til råbåndet i sit allerførste svar i Detektor-udsendelsen, hvor han siger, at han kan konstatere, at der er lange passager på råbåndet, som for ham er uforståeligt, men at det ikke er op til TV 2 at vurdere, om kvinderne kan tale dansk.

BT SKRIVER: Det fremgår tydeligt af Detektor, at de troede, journalisten spurgte, om de ville stille op til et interview på kamera om regeringens ghettoudspil.

TV 2: Det troede de, og det bliver de også spurgt om. Der bliver stillet adskillige spørgsmål om ghetto-problematikken og deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet efter scenen med håndsoprækning.

BT SKRIVER: Kvinden i indslaget er tydeligt påvirket af, at hendes datter er blevet drillet i skolen på grund af sin mors ’manglende danskkundskaber.’

TV 2: TV 2 er ikke bekendt med, at datteren skulle være blevet drillet. Tværtimod giver hun udtryk for, at hun ikke er ked af det i Detektors udsendelse.