Fattige, trætte og underbetalte chauffører fra lavtlønslande kører på de europæiske veje. De arbejder, bor og lever i lastbilens førerhus i uger og måneder.

Lidt for kreative vognmænd har savet en kattelem i døren til EU, og gennem dette hul trækker de billige lønarbejdere ind på det europæiske arbejdsmarked. De opretter et datterselskab i et østland og ansøger derefter myndighederne om lov til at importere arbejdskraft fra lande uden for EU. De bruger en tåget begrundelse om mangel på kvalificerede arbejdere. Myndighederne i det pågældende land udsteder tilladelsen uden det mindste krav om, at arbejdsgiverne skal søge blandt de millioner af arbejdsløse i Sydeuropa.

Med tilladelsen i hånden går kattelemmen op, og EU ligger åben for social dumping. Sidste år kom 74.834 chauffører fra lavtlønslande, og antallet af tilladelser er steget med 60% siden 2015. Til glæde for grådige arbejdsgivere, men en bombe under EU. Lige nu drejer det sig mest om chauffører, men lønarbejdere inden for byggeri, hoteller, restaurationer, landbruget og andre er klar til at springe gennem hullet. Med nationale afgørelser undergraves det internationale samarbejde i EU. Jeg vil sømme kattelemmen til med firetommer søm.

Transportfirmaet Kurt Beier fra Esbjerg søger gennem sit kontor i Polen efter billige chauffører i Kasakhstan, Usbekistan og Ukraine. Henrik Hansen, der ejer det store transportfirma Contrans, gennemførte for bare et par uger siden ansættelsessamtaler for kommende chauffører fra Filippinerne. Samtalen foregår i Manila, og ansættelsen sker gennem kontoret i Letland. Disse arbejdsgivere opfører sig som gøgeunger, der med unfair metoder skubber danske firmaer og chauffører ud af reden.

Chaufførerne arbejder for under en fjerdedel af danske lønninger, og underkuede lønarbejdere stiller få krav og finder sig i meget. En presset transportminister erkendte under et samråd i Folketinget indkaldt af SF, at der eksisterer et problem. Lad os få Beskæftigelsesministeren, Udlændingeministeren, og ikke mindst Statsministeren på banen. Fri bevægelighed for arbejdskraft skal ikke føre til fri bevægelighed for underbetalte lønarbejdere ind i EU og dernæst fri bevægelighed af penge ned i arbejdsgivernes lommer.

Kyniske vognmænd er for nærige til at betale europæiske lønninger. Selv rumænske arbejdere har efter deres smag fået for gode forhold, og derfor vil de nøjes med at betale usbekiske eller filippinske lønninger til chauffører, der kører i Europa. Europæiske løn og arbejdsvilkår bliver undergravet, ikke kun i transportbranchen. Dødsspiralen mod dårligere og dårligere forhold drejes endnu en omgang.

Vi skal have bedre og strammere regler for udstationering i EU, så løn og arbejdsvilkår bestemmes af det land, man arbejder i. Vi skal benhårdt forsvare vores ordnede, regulerede og civiliserede arbejdsmarked, hvor lønarbejdere kan leve et ordentligt liv. Et ræs mod bunden sparker benene væk under almindelige mennesker og ryster den folkelige opbakning til EU.