Det Europa vi kender, er presset. Så kort kan konklusionen lyde med baggrund i den nylige rapport fra The Pew Research Center. Her slår den upartiske, amerikanske tænketank fast, at selv hvis al indvandring til Europa omgående blev standset, og standset permanent, så ville den muslimske befolkning i Europa stadig forventes af stige fra det nuværende niveau på 4,9 pct. til 7,4 pct. i år 2050.

Hvis ikke Europa vågner op og blot lader indvandringen fortsætte på det niveau, vi har set de senere år, så vil der i 2050 være dobbelt så mange muslimer i Europa, som i dag. For Danmark vil en høj tilstrømning af muslimer betyde, at der i 2050 er hele 16 pct. muslimer mod de nuværende 5,4 pct. Og kigger vi over Øresund til Sverige, så står det endnu værre til. Her vil der være hele 30,6 pct. muslimer, hvis den enormt høje tilstrømning fortsætter.

Selvom jeg ikke just er overrasket over udviklingen, som Dansk Folkeparti løbende har advaret mod, så er det alligevel rystende. Vi taler jo om, at de værdier, normer og traditioner, som vores respektive samfund er bygget op omkring, risikerer ikke at være vores børn og børnebørn forundt. Så stor en ændring af befolkningssammensætningen kan ikke undgå at påvirke Europa og Danmark.

For nylig fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketinget om at straksafvise asylansøgere ved den danske grænse. Desværre var det kun Dansk Folkeparti, der stemte for, mens alle de andre partier stemte imod. Og selvom det er lykkes os at trække flere af Folketingets partier i vores retning og fået dem med på en række stramninger, så vidner denne rapport om, at der stadig er nok, der skal gøres.

En stram udlændingepolitik betyder noget. Og vi skal videre med flere stramninger. De problemer vi har med parallelsamfund, bliver jo kun endnu sværere at løse, jo større tilstrømningen er. Og selvom vi i Danmark slås med konsekvenserne af parallelsamfund, så kunne det have set meget værre ud, hvis ikke det var for Dansk Folkeparti.

Af rapporten fremgår det nemlig også, hvilke konsekvenser det har haft for vores nabolande Sverige og Tyskland, at de har ført en langt lempeligere udlændingepolitik. Begge lande ligger nemlig helt i top som de mest populære destinationer for flygtninge at rejse til. I perioden 2010-2016 har Sverige og Tyskland således taget mod henholdsvis 160.000 og 580.000 muslimske flygtninge. Det danske folk og de andre partier skal forstå, at indvandring og islam er Danmarks største udfordringer.