Sex er vigtigt. Nogle vil endda sige, at sex er en uundværlig ingrediens i ethvert parforhold. Men hvordan kan det så være, at det er ret almindeligt, at sexlysten ændrer sig og med tiden bliver en mangelvare indenfor det etablerede parforholds rammer? Og hvad kan man gøre for at vedligeholde et sundt og aktivt sexliv?

Som psykolog møder jeg ofte kvinder, der fortæller mig, at de ikke længere har lyst til sex med deres partner. Derfor har jeg gjort mig en del tanker om grundene til kvinders dalende sexlyst — blandt andet med inspiration fra Esther Perel, som er ekspert i sex og parforhold.

Mænd såvel som kvinder kan miste sexlysten, men et typisk scenarie er dog, at kvinden mister lysten til sin mand, hvilket er frustrerende for begge og belastende for parforholdet.

Virkeligheden er langt mere nuanceret end det stereotype billede af manden som evigt sexvillig og kvinden som den, der lukker for det varme vand, efterhånden som parforholdet skrider frem. Der er meget mere på spil end typiske kønsklichéer, men der er dog forskel på mænd og kvinders sexlyst.

For mange mænd er sex en måde at skabe intimitet på, mens det for kvinder snarere er sådan, at intimitet er en forudsætning for lysten til sex. Og den intimitet, som kvinder behøver, kan let blive udfordret af almindelige dynamikker i det monogame parforhold.

For det meste er sex noget, der flyder frit i de første faser af et parforhold. I starten er der masser af lyst til hinanden. Man har aldrig hovedpine, er aldrig for træt og har aldrig for travlt. Intet stopper lidenskabens udfoldelse, og lysten besejrer alt. Nogle par formår at holde gejsten ved lige, men for mange andre ender sex med at blive undtagelsen snarere end reglen.

Nogle mister helt lysten, men for mange er det ikke den generelle sexlyst, der forsvinder – det er snarere lysten til lige netop den udkårne partner, der damper af med tiden. Ikke nødvendigvis fordi man vil have sex med alle mulige andre, men der sker typisk nogle ændringer med forholdet og med partneren, som betyder, at han ikke rigtig længere tænder. Man drukner i hverdagspligter, daglige rutiner, logistiske spørgsmål, tøjvask og børnepasning.

Måske vil man med tiden gøre mindre ud af sig selv — og det gælder begge parter. Kvinden tænder ofte på, at manden tænder på hende. Derfor er det helt centralt for kvindens sexlyst, at hun gør noget ud af sig selv. På den måde kan hun føle sig sexet og have følelsen af, at manden tænder på lige netop hende. Det er ikke bare sex — det er hende, det handler om.

Sexlysten forsvinder ud af parforholdet, når vi bliver for forudsigelige og magelige. Det er netop, når der er en vis afstand og mystik, at vi tiltrækkes af partneren. Man kan tydeligt se, om et par lige har mødt hinanden, eller om de har været sammen i årevis. Nyforelskede par har en kæmpe nysgerrighed og interesse for hinanden. De gør sig umage for hinanden, de er opslugt af hinanden, de lukker resten af verden ude, og de bygger en stemning op. Den form for opmærksomhed tænder de gnister, som bærer sexlysten frem.

I starten af et parforhold ved man ikke helt, hvor man har hinanden. Det er ens rolle at gøre sig umage og kurtisere. Senere i et parforhold tilføjes en række andre roller. Praktiske roller, forældreroller og rollen som trofast støtte og bedste ven — alt sammen roller, der ikke forbindes med sex.

Vi tænder på partneren, når han er selvstændig — når han er i sit es og ikke har brug for dig til at holde ham oppe. Man længes, når man er adskilt fra sin partner i en periode. Man bliver draget, når man er ude blandt andre mennesker og ser, hvordan partneren ser ud igennem andres øjne.

Derfor er det vigtigt for sexlivet, at du gør dig umage og ikke tager din partner for givet. Det er både er vigtigt for dit eget syn på dig selv og for din partners billede af dig.