Det er ingen hemmelighed, at stress er et stigende problem på den moderne arbejdsplads.

En række ydre faktorer kan være med til at fremprovokere stressreaktioner, men for at forstå fænomenet stress og give realistiske bud på, hvordan vi håndterer det, så er det nødvendigt at være opmærksom på, hvordan stress hænger sammen med indre, psykologiske faktorer.

Vi bruger ofte ordet 'stress' på ubetænksomme måder. Når vi eksempelvis siger, at en person er 'stressramt', så klinger det af et tilfældighedernes spil.

Mens det er relativt tilfældigt, om man skulle være så uheldig at blive ramt af lynet eller af en forkølelse, så handler stress langt mindre om tilfældigheder. Det handler i høj grad om, hvordan man agerer.

Dermed ikke sagt at nedskæringer, 800 ulæste mails i indbakken eller privatlivsproblematikker er ligegyldige faktorer. Min pointe er blot, at det også handler om, hvordan vi håndterer mødet med de ydre omstændigheder. Som psykolog får jeg mange henvendelser om arbejdsrelateret stress. Over en bred kam siger folk det samme: »Jeg kan ikke sige fra.«

Typiske variationer over dette tema handler om ansvar og anerkendelse. Almindelige tankemønstre er: »Jeg er uundværlig – hvis jeg overlader opgaven til andre, bliver det ikke gjort godt nok.« Eller: »Jeg er nødt til at sige ja til opgaven – ellers er jeg ikke god nok.«

Lige så meget som stress handler om et 'overload' af arbejdsopgaver og forventningspres fra arbejdsgivere og kolleger, så handler det om, hvordan den enkelte forholder sig til disse udfordringer.

Vi hopper gerne på diverse 'quick fix'-løsninger, når vi skal håndtere stress. Mindfulness-malebogen og det beroligende strikketøj kan dulme symptomerne, men det hjælper ikke, hvis du ikke ændrer din måde at reagere på, når din chef spørger, om du kan tage endnu en opgave ind, selvom du realistisk set ikke har tid til det. En mere langsigtet strategi er at overveje, hvordan egne reaktionsmønstre kan være en kilde til stress.

Nøglebudskabet er at kende sine egne begrænsninger, at opgive perfektionisme og at være i stand til at sige tydeligt fra, uden det medfører en følelse af mindreværd eller svaghed.

Vi skal have øjnene op for, at stress kan modvirkes, hvis vi giver plads til, at den enkelte tager vare på sig selv ved at sige fra. Hvis vi skal håndtere stressproblemet, har vi på det individuelle plan behov for at sænke vores krav til os selv – og på det fælles plan har vi behov for at skabe en kultur, hvor dette er en mulighed.

Indlægget er skrevet af Neela Maria Sris, som har sin egen psykologpraksis i København. Du kan finde hjemmesiden her.

Andre læser også