Nu skal politikerne igen diskutere løn og pension. Til sig selv, vel at mærke.

Et borgerforslag har fået underskrifter i titusindvis og skal derfor behandles i folketingssalen. Mange er usikre og utilfredse med de privilegier, som følger med livet som politiker, især for ministre. Hos en del mennesker er en oplevelse af, at politikere kan rage til sig, lige til de skammer sig. Og at den grænse ligger langt væk. Det skal vi rette op på, og lad os gøre det straks.

Jeg synes, at vi skal benytte borgerforslaget til at gøre rent bord med åbenhed, gennemsigtighed og enkle regler. Og så skal lugejernet frem. Vi skal fjerne noget af det pamperukrudt, som vokser i den politiske underskov. Væk med dobbeltløn, skattefrie tillæg, guldrandede pensioner og ministerfrås.Væk med dobbeltløn!

Der skal være loft over politikeres løn, så de kun kan modtage vederlaget for det højst betalte fuldtidsjob. Det vil sige, at et folketingsmedlem, der også er medlem af en kommunalbestyrelse kun kan modtage betaling fra jobbet som folketingsmedlem. SF er imod dobbeltmandater, og hvis politikere vælger at have to politiske hverv, bør der være en grænse for, hvor meget man kan tjene på en politisk karriere.

Intet eftervederlag til politikere i nye jobs!

Fremover skal det ikke være muligt for politikere at modtage eftervederlag, hvis de går direkte videre til et nyt lønnet arbejde. Reglerne for folketingsmedlemmer indeholder en begrænsning for, hvor meget man kan tjene ekstra, men der bør slet ikke være mulighed for løn ved siden af. Det samme skal gælde for borgmestre og regionrådsformænd.

Slut med skattefrie tillæg!

Hvert år modtager folketingsmedlemmer 62.000 kroner i skattefrit tillæg. De skal blandt andet dække udgifter til hotel, transport, forplejning og andet i forbindelse med det politiske arbejde. Dette skattefrie tillæg skal erstattes med en ordning, hvor faktiske udgifter refunderes, ganske som man gør på andre arbejdspladser.

Afskaf pamperpensioner!

Fremover skal politikeres pensioner ligne de forhold, som resten af befolkningen har gennem arbejdsmarkedsordninger og forsikringer. Det gælder både optjening af pension, men også vilkår om pension til børn og ægtefæller. De særlige lukrative ministerpensioner skal helt afskaffes.

Politikerne har rigtig gode lønforhold, og vi skal passe på, at vi ikke fjerner os fra befolkningens levevilkår. Det kan til gengæld være svært at finde grupper at sammenligne sig med. Skal det være håndværkeren, læreren, lægen eller kontanthjælpsmodtageren? Med et slag på tasken vil jeg gætte på, at over 5.000 offentligt ansatte har højere løn end medlemmer af Folketinget. Læg dertil i tusindvis af privat ansatte.

Selve lønniveauet kan være ok, men vi skal rydde op i uigennemskuelige særordninger i forhold til skattebetaling og favorable pensioner. Debatten om politikeres økonomi vender tilbage som en yoyo, man prøver at kaste fra sig. Det lykkes ikke. Lad os nu slå sømmet i og komme videre med mere tillid mellem vælgere og politikere.