Dansk Folkeparti har stillet forslag om at inddrage forældres opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet.

Som det er i dag, kan en mindreårig udlændings opholdstilladelse bortfalde, hvis vedkommende har opholdt sig mere end tre måneder i træk på enten opdragelsesrejse eller anden udenlandsrejse, som har negativ effekt på skolegang og integration.

Det giver imidlertid ingen mening, at det kun er barnets opholdstilladelse, som inddrages i sådan en situation. Når forældrene træffer valget om at sende deres barn afsted, siger de samtidig, at de ikke gider Danmark. Derfor bør det selvfølgelig også have en direkte konsekvens for forældrene.

Vi foreslår også,  at hvis man som flygtning vælger at sende sit barn på genopdragelsesrejse i det land, man er flygtet fra, vil det være gyldig grund til at vurdere, at familien igen kan opholde sig i hjemlandet, hvorfor de skal sendes hjem.

Tidligere regeringer har afvist lignende forslag med henvisning til Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Med andre ord endnu et bevis på, hvor problematisk det kan være, at det danske folkestyre er sat i spændetrøje af menneskerettighederne, som bl.a. også har betydet, at det endnu ikke har været muligt at udvise den berygtede sigøjnergangster Gimi Levakovic.

For at imødekomme de øvrige partiers frygt for at komme i clinch med menneskerettighederne, er det i forslaget blevet præciseret, at muligheden for at inddrage en opholdstilladelse kun skal være der, hvis det efter en konkret vurdering kan ske i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Dermed burde alle småsten være fejet af vejen, så regeringen nemt kan støtte op om forslaget. Socialdemokratiet og SF har tilsluttet sig forslaget, så det undrer mig, at regeringen afviser det.

Det er logik for burhøns, at hvis familien har sendt børnene afsted på genopdragelsesrejse, så skal hele familien som det klare udgangspunkt sendes samme vej, for så har familien fravalgt Danmark.