Det er ingen hemmelighed, at det igennem årevis er blevet sværere og sværere for mange med lave lønninger og korte uddannelser at bo i København.

Boligpriserne er for høje, og der bliver bygget for lidt, som de fleste har råd til at bo i. Det gør det svært for middelklassen med gennemsnitslønninger at bo i vores lands hovedstad. Hvis man sågar ikke har sit arbejde lige rundt om hjørnet i et af brokvartererne, men i stedet i nogle af omegnskommunernes erhvervsområder, så er det ekstra svært at bo i København.

Enhedslistens borgmester for Teknik og miljø Ninna Hedeager Olesen har derfor nu fundet på en idé, der kan drive resten af den lavere middelklasse ud af byen. Parkerings-licenserne skal 100-dobles. Enhedslisten vil gøre København mere fri for biltrafik ved at pålægge brugere af biler en årlig afgift på op imod 10.000 kr. for at have en bil i byen. Det vil altså sige, at helt almindelige danskere kan risikere at betale op imod 10.000 ekstra om året!

Peter Hummelgaard Thomsen, MF og EU-ordfører for Socialdemokratiet
Peter Hummelgaard Thomsen, MF og EU-ordfører for Socialdemokratiet
Vis mere

Forslaget er så socialt skævt, som noget kan være. Og det afslører, hvem Enhedslisten egentlig laver politik for, når alt kommer til alt. Titusindvis af københavnere arbejder stadig til middelklassens gennemsnitslønninger. De bor faktisk også stadig i byen. Mange af dem har ganske enkelt brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

Sygeplejersken, der bor på Amager, og skal nå at aflevere to børn, inden hun møder ind på Hvidovre Hospital har brug for en bil. Os, der kommer fra Amager, kender behovet. Bagageportøren, der bor i Vanløse og har skæve arbejdstider i lufthavnen, nogle gange om natten, har brug for en bil. Det samme har håndværkeren, der fra sit hjem kører ud på opgaver tidligt om morgenen.

For en Art Director, der bor i et af brokvarterne og arbejder tre-fire gader, væk spiller det ingen rolle. Hun tager sin cykel på arbejde, og hvis hun har en bil, så er det alene som et fritidsredskab for at komme i sommerhus i weekenden. For dem, der bor i de allerdyreste lejligheder, spiller det heller ingen rolle, de har enten parkering i kælderen eller råd til at betale Enhedslistens nye straf-told for at have bil.

Nej, det er udelukkende de lavtlønnede og kortuddannede borgere, der rammes. En gruppe der i forvejen har sværere og sværere ved at bo og leve i København. Den privilegerede klasse, hovedstadens højtlønnede og langtuddannede med masser af bolig-friværdi, skal nok kunne klare sig under Enhedslistens nye parkeringslicenser.

Ret skal være ret, for Enhedslisten har en pointe i, at luftforureningen i København er for høj. Det er sundhedsskadeligt og et stort problem i byen. Men den løser man ikke ved at gøre København mindre mangfoldig og drive de lavtlønnede ud af byen. Det gør man ved at udbygge og forbedre den kollektive trafik, og ved at lede biltrafikken udenom centrum af byen, eksempelvis via en havnetunnel. Ikke ved at straffe dem, der har brug for en bil, for at have en.

Enhedslisten er et parti, der påstår, at man er på de lavtlønnedes side. På arbejdernes side. Men for de arbejdere, der bor og lever i København gør man kun livet sværere. Og man nægter samtidig at gøre det muligt for flere af dem at bo der.

Konsekvent er Enhedslisten imod at bygge nye boliger på de få ledige grunde, der er tilbage i København. Også når der er tale om billige boliger. Det har den konsekvens, at den privilegerede klasse, der kom ind på boligmarkedet på det rigtige tidspunkt, bliver endnu mere friværdi-rige og endnu flere lavtlønnede og kortuddannede, må forlade hovedstaden.

Enhedslisten påstår man gerne vil have mere og bedre kollektiv trafik, men man løber fra regningen, når den skal betales. Dem der så i fremtiden har brug for en bil, skal så straffes for det.

I sine handlinger virker Enhedslisten mere til at være på den privilegerede klasses side end på arbejderens.