Debatindlæg skrevet af May-Britt Kattrup, sundheds- og ældreordfører, Liberal Alliance

Gennem hele livet træffer vi et hav af beslutninger – store, små, afgørende og mindre afgørende beslutninger.

Som myndig person i Danmark har man retten over eget liv, og man bør kunne gøre stort set alt, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Selvbestemmelse skal være en hjørnesten i vores frie samfund.

Indtil videre har det været sådan, at man ikke har mulighed for at sige nej til livsforlængende behandling, hvis den først er sat i gang - med mindre man under alle omstændigheder vil afgå ved døden inden for få timer eller dage. Det betyder, at hvis man kan holdes kunstigt i live i lang tid, f.eks. ved en respirator, kan man ikke lovligt få behandlingen stoppet.

Det har været en meget vigtig sag for mig at få det ændret. Og det er meget glædeligt nu lykkedes, da et politisk flertal har sikret, at man fremover har muligheden for at sige nej til livsforlængende medicin, selv om behandlingen er sat i gang.

For også at kunne fravælge behandling i en sygdomssituation, hvor man ikke selv er i stand til at give udtryk for det, bliver det nu muligt at oprette et behandlingstestamente, hvori man kan give udtryk for sit ønske, mens man er habil og frisk. Der vil blive sat procedure op for at sikre, at beslutningen altid kun er patientens eget ønske.

Der er ikke tale om aktiv dødshjælp. Ved denne lovændring kan man stoppe en livsforlængende behandling, og få lov til at dø af sin sygdom. Ved aktiv dødshjælp dør man af f.eks. en pille eller en indsprøjtning.

Selvbestemmelse over eget liv og levned skal ikke kun gælde, når man er sund og rask, men også, når man er uhelbredelig syg. Denne lovændring giver bedre mulighed for en værdig død.

Andre læser også