Tidligere på året var jeg hjemme hos en veninde. Min veninde har en søn, der skulle til at vælge ungdomsuddannelse. Han var fast besluttet på at vælge det almene gymnasium.

Jeg spurgte ham, om han slet ikke overvejede en erhvervsuddannelse. Han kiggede mærkeligt på mig og svarede: ”Vi har da kun polske håndværkere i Danmark”. Jeg blev rystet over svaret. Tænk, at politikerne i årtier har indoktrineret eleverne til, at en erhvervsuddannelse er et dårligt valg og en gymnasial uddannelse er et godt valg.

Jeg mener, at vi skal genindføre mesterlære. Rigtig mange har kloge hænder. Det skal vi bifalde og bruge. Respekten skal tilbage for håndværksfagene. Vi har brug for danske håndværkere, og de danske skoleelever har brug for at have bedre muligheder for at vælge en anden vej end ”den normale”.

Siden autoritetsoprøret i 1968 er den danske folkeskole langsomt – men sikkert – blevet nedbrudt. Folkets skole er blevet dannelsesløs. Det er ikke længere folkets skole, hvor børnene dannes og lærer om fædrelandet. Skolen er blevet en udvasket metervare baseret på årtiers popsmarte teorier om læringsstile og målstyring. Ordet ”læring” har definitivt udvandet den gode undervisning, for nu kan der være læring i alt. Kort sagt er den danske folkeskole anno 2018 som at stikke tungen ud af vinduet – den er luftsteg og vindfrikadeller.

Som lærer i en folkeskole oplever jeg hver dag, hvordan bureaukratiet bliver en større og større del af hverdagen. Alt skal registreres og dokumenteres – gerne i de nyeste digitale platforme. Enorme beløb bruges på iPads, Chromebooks, Macbooks og dertilhørende vedligehold af disse – i stedet for på lærertimer og kvalitetsmaterialer.

Fagligheden er blevet skubbet i baggrunden til fordel for smarte konsulenter og kompetenceudviklingskurser. De lokale partisoldater i byrådene halser savlende efter deres frænder på Christiansborg og udtaler kun rosende ord om den folkeskole, færre og færre vælger til. I stedet kritiserer man de frie grundskoler og glemmer at kigge indad på det krater af en folkeskole, de ansvarlige politikere – efter årtier med reformer og vanrøgt – har efterladt. Dygtige lærere forlader den synkende skude og søger andetsteds. Det er en katastrofe. Ikke bare for folkeskolen – men for Danmark!

Folkets skole skal tilbage til folket. Den skal vristes fri af politikernes greb og gives tilbage til danskerne. Til forældrene. Til eleverne. Til lærerne. Til lederne. Til skolebestyrelserne. Skolen skal sættes fri. Vi er nødt til at nytænke skolen. Derfor skal alle skoler være selvejende, og pengene skal følge det enkelte barn.

Vi skal lave et nationalt curriculum, der fastsætter at noget viden er bedre end andet. Jeg mener, at man som elev i den danske grundskole selvfølgelig skal lære om sit fædrelands historie. Man skal lære om kulturen og værdierne. Man skal lære at skrive, stave og regne. Hvordan den enkelte skole løser opgaven, er op til dem – ikke politikerne. Det er på tide at gøre op med 50 års fejlslagen skolepolitik. Vi skal tænke Nyt og Borgerligt. Det er på tide at handle og sikre uddannelsen for vores børn – både de erhvervsrettede og de gymnasiale. Jeg er klar og stiller mig gerne i spidsen!