Kære Inger Støjberg. Jeg vil gerne slå tre ting fast: For det første er det sundt at faste. For det andet er muslimer ansvarlige personer ligesom alle andre. For det tredje er det Eid lige om lidt.

Et menneske kan ikke betragtes som en maskine - analogi til en bus er nærliggende - som har brug for konstant brændstof for at kunne fungere optimalt. Selv hvis vi isoleret set ser på menneskekroppens behov for føde, er det et faktum, at hvis temperaturen bliver 27 grader, vil man kunne klare sig en uges tid uden vand. Menneskets krop kan overleve uden mad i en hel måned, hvis det skulle blive nødvendigt.

Forskere har vundet nobelpriser på at vise, hvilken effekt faste har på celler. I 2009 fik Elizabeth Blackburn nobelprisen for at belyse, hvordan faste kan beskytte cellernes DNA mod at blive nedbrudt. Yoshinori Ohsumi fik i 2016 nobelprisen for at dokumentere, hvordan faste kan holde vores celler stærke, og det viser sig, at samme proces (autofagi) kan gøre kolesterol-holdige aflejringer i karrene mindre.

Utallige undersøgelser viser, at det er sundt at faste, og den muslimske faste er ligeledes særlig undersøgt. Og de fysiske helbredsgevinster er veldokumenterede. Der er de seneste to år udgivet knap 200 artikler om faste i ramadan og helbredsrelaterede effekter. Og hvis fasten var så farlig, som du har påstået, ville resultaterne have været entydige.

Det er et utvivlsomt faktum, at livsstilssygdomme forsøges behandlet med forskellige former for diæter, som kan være mere eller mindre restriktive. Den konventionelle faste, der minder mest om ramadanfaste i sommermåneder, er kriger-diæten og kan anbefales de, der ønsker at prøve Ramadan Light.

Fasten udvikler empati i forhold til de fattige og mindrebemidlede, som ikke har råd eller mulighed for flere måltider dagligt. Det indøver ens selvdisciplin og selvkontrol, når man ikke spiser eller drikker, selvom mad og drikke er tilgængelig. Det giver tid til refleksion og medfører en øgning af de personlige ressourcer, som kun kan komme samfundet til gavn. Gavmildheden stiger, og britiske undersøgelser har vist, at donationer til velgørende foreninger stiger signifikant i ramadanmåneden. Samme tendens ses i Danmark.

Muslimer har boet i dette land i over 50 år og har i denne periode mindst én gang tidligere gennemlevet de lange fastedage om sommeren, da ramadanens start forskydes med 10-11 dage hvert år. Da de første kom til landet, arbejdede de i fabrikker og havde andet ufaglært arbejde. De har være med til at bygge det danske samfund op, som vi kender det i dag.

Muslimer i dagens Danmark er ikke kun buschauffører eller fabriksarbejdere, men også læger, ingeniører, advokater, økonomer og IT-eksperter. Deres lange uddannelser og arbejde i erhverv, hvor de har stor indflydelse på deres egen hverdag, giver dem mulighed for at tilpasse dagen, så de kan få maksimalt ud af ramadanens aktiviteter døgnet rundt. Ansvar for egen og andres ve og vel har en forstærket dimension i denne måned, og ingen er forpligtet over evne. Jeg er overbevist om, at chauffør- eller fabriksarbejde sagtens kan lade sig gøre som fastende, og hvis der vil være den mindst risiko for nogen, vil arbejdstager og arbejdsgiver finde en løsning.

Eid-ul-Fitr markerer afslutningen på ramadanen og er en stor festlighed for mange muslimer, hvor de lykønsker hinanden og tilbringer dagen med familie og venner. Om ikke andet vil chancen for, at du møder en muslimsk chauffør lige præcis den dag være meget ringere. Husk på, at du til hverdag også faster, men du bryder den hver morgen med Break-fast.