Skrevet af Rikke Yde Tordrup, privatpraktiserende psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi, foredragsholder og forfatter til bogen 'Markante forældre.'

Lærerne i folkeskolen bliver oftere og oftere mødt med manglende respekt fra forældre, hvis der bliver stillet krav om, at deres børn skal tilpasse sig fællesskabet.

På sin vis er det helt naturligt i en individualiseret kultur som vores. Vi er rigtig gode til at lære vores børn at mærke efter og sige, hvad de har lyst til. Vi er måske knap så gode til at lære vores børn at tilpasse sig fællesskabet.

Men det er gået over gevind. For eksempel når en matematiklærer beder forældregruppen om at tale med deres børn om, at komme til time lige når klokken ringer ind fra frikvarter. Og svaret fra de markante forældre er, at børnene nok skal komme til tiden, hvis lærerens undervisning var mere spændende. Eller når en indskolingslærer efter en tur til Amalienborg beder forældregruppen om at tale med børnene om at tage hensyn til andre og ikke knække både deres egne og andres flag. Og svaret er, om ikke læreren i stedet skulle få styr på sin klasseledelse.

I min psykologpraksis møder jeg såkaldte markante forældre (når jeg ikke er på arbejde som psykolog, er jeg såmænd selv en af dem), der handler i kærlighed og vil det bedste for deres børn. Forældre, som stiller store krav til skolen og har meget stærke følelser, hvis de oplever kritik.

Det kan give konflikter, som desværre også kan optrappes på både Forældreintra, Facebook og i pressen, hvor forældre kan føle sig angrebet af skolen og angriber tilbage igen. Begge parter kan være lige ondsindede, og det kan ende med ren forældre-shaming og skole-bashing med mudderkast og manglende respekt for hinanden.

I disse konflikter kommer børnene i klemme og mistrives, og forældre og lærere er dårlige rollemodeller i konfliktløsning.

Hvis skole og forældre samarbejder respektfuldt om at hjælpe børnene til at trives i fællesskabet, så bliver skole og forældre også gode rollemodeller for barnet i forhold til samarbejde og respekt.

Så hvad kan skolen og forældrene gøre for at fremme barnets trivsel i fællesskabet?

Skolen kan eksempelvis lære børnene, at man skal sætte sig i hinandens sted og se tingene med andres øjne, og forældrene kan lære barnet ikke nødvendigvis at skulle have først, størst og bedst. På den måde lærer Beate og Cornelius at udsætte deres egne behov, stå i kø, vente på tur og tage hensyn til andre.

Ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, er det de voksnes ansvar at løse konflikterne på en ordentlig måde, så børnene kan få ro til at passe deres skolearbejde og udvikle sig som mennesker og som en del af fællesskabet.

Eksemplerne er fra Rikkes nye bog ‘Markante forældre’. En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser. Bogen udkommer fra Dansk Psykologisk Forlag den 9. november.
Læs mere om bogen her.