Det er grund til at være godt gammeldags stiktosset, hvis man er forældre til børn i de københavnske folkeskoler. De lærer for lidt - alt for lidt - og det kan ikke bortforklares, skønt det lige præcis er, hvad hovedstadens ansvarlige politikere har gjort i årevis.

Dette er en skandale, og nogen - måske dem alle sammen -  på Københavns Rådhus skulle skamme sig!

I den seneste uge har BT over flere dage beskrevet og dokumenteret forholdene på skolerne i København. Elevernes afgangsprøver fra sidste år er blevet analyseret, og det viser sig, at eleverne i hovedstaden præsterer ringe i matematik. Hele 75 %  - 3 ud af 4 - præsterer ringere, end man kunne forvente. Der er endda taget højde for en række sociale forhold, hvilket blot er udtryk for, at resultatet i virkeligheden er endnu ringere. Mange skoler med tosprogede elever - børn af indvandrere eller efterkommere - bliver kompenseret for, at skolerne er præget af tosprogede elever.

Nu skulle man tro, at den ansvarlige skoleborgmester ville smide sig i en ydmyg position og erklære København i undtagelsestilstand, og at han sammen med alle de andre partier straks vil gå i gang med at løfte niveauet. Jesper Christensen er borgmester med ansvar for skolerne. Hans svar til BT: 'Vi er i gang, og vi kan se, at der er en målbar effekt. Vores 3. klasser har forbedret sig markant. Det går den rigtige vej.' Og så afslutter han med en opfordring til at forældre roligt kan sende deres børn i folkeskolen til sommer.

Det er bekymrende, at borgmesteren ikke selv indser, at han løber fra ansvaret. I 2001 kom en chokrapport om den danske folkeskole, der skabte stor opstandelse. Pisa-rapporten viste, at danske elever lå langt bag efter andre lande i de fleste fag. Også lande som vi normalt aldrig ville sammenligne os med. Potentialet hos de danske elever blev ganske enkelt ikke forløst, og siden Pisa har alle tiltag i folkeskolen handlet om at løfte det faglige niveau. Det er altså 17 år siden, at skolerne og skolepolitikerne fik en første advarsel. Derfor er Jesper Christensens svar, at 'vi er på vej i den rigtige retning', en hån mod de elever, der gik ud af folkeskolen sidste år. De kunne og burde have fået en mere udbytterig skolegang, hvis politikerne i København havde taget sig sammen. Det er en fattig trøst for de 16 årige, der skal videre i livet med svage kundskaber i matematik, at det NU går godt i 3. Klasse. Det er pinligt, at 17 år med fuld fokus på at løfte det faglige niveau ikke har ført bedre resultater med sig.

Det er ikke meget bedre i faget dansk. Seks ud af ti elever underpræsterer, når det gælder retskrivning, stil og løsningsopgaver i dansk. 60 procent er under det forventede niveau i København, hvilket er dårligere end skolerne i Århus og Odense. Også her er en sandsynlig forklaring, for der findes ingen officiel forklaring, at de tosprogede elever har det svært, når dansk er deres andetsprog. Lærernes forklaring i hovedstaden er forudsigelig. Der mangler lærere, siger Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening. For hver 250. elev i en aarhusiansk skole har byen én lærer mere end en københavnsk. Det er formentlig rigtigt, men jo ikke en forklaring, elever og forældre kan hænge deres forhåbninger på. Det ville klæde lærerne at påtage sig deres del af ansvaret i stedet for at skubbe det videre.

København har investeret store summer i folkeskolen uden de nødvendige resultater for de mange elev-årgange, der enten har eller er på vej til at forlade folkeskolen. Deres tid blev spildt, bare ærgerligt.

Snart slutter endnu et skoleår, og et nyt begynder. Jesper Christensen forsikrer og opfordrer forældre med 5 - 6-årige på vej i skole, at de roligt kan vælge en folkeskole i København. Desværre er sandheden, at man som forældre i København bør være særligt kritisk, undersøge sit barns kommende skole og direkte spørge ledelsen om skolens ringe resultater. Forældre må selv tage affære og forlange bedre resultater. De nuværende er for ringe.