Man skulle næsten ikke tro, at det fortsat var muligt at blive overrasket og chokeret over historier om, hvordan mange års dybt, dybt uansvarlig indvandringspolitik er ved at ødelægge Sverige.

Men det kan jeg altså stadig, viser det sig. En svensk domstol har behandlet en sag om hustruvold. Det er der jo desværre ikke i sig selv noget usædvanligt i. Det helt horrible i denne sammenhæng er den dom, som domsmændene nåede frem til.

En såkaldt svensk mand med irakisk baggrund blev således frikendt for hustruvold blandt andet fordi, han har 'en god familie'. Og fordi kvinden, som havde meldt manden for mishandling, kom fra 'en dårlig familie'. Af beskrivelserne af dommen fremgår det også, at to af de fire domsmænd mente, at kvinden slet ikke burde være gået til politiet. Og at hun er 'utroværdig', da hun ikke fortalte sin familie om sagen, da det er normalt i 'disse kredse', at en kvinde tager det op med familien, hvis hun bliver mishandlet, og løser det ad den vej i stedet for at involvere myndighederne.

Hvad minder det jer om? Sverige eller et land med en islamisk sharia-domstol? Ingen lighed for loven, hvis man kommer fra 'en dårlig familie'. Og vold er ikke noget, der kommer myndighederne ved, det klarer man internt i familien. Det er jo forrykt. Det har intet med et moderne, europæisk demokratisk samfund at gøre.

Det er tragisk at være vidne til, hvordan en gennemført vanvittig og uansvarlig politik, som har medført massiv indvandring fra især muslimske lande, er i færd med at grundlæggende forandre og ødelægge det svenske samfund. Sverige er et land i politisk, kulturelt og juridisk forfald. Sådan er det! Man kan ikke tale om en besættelse i traditionel forstand, men jeg mener, at det er på sin plads at omtale Sverige som et land, der ideologisk er delvist besat eller alternativt beskrive Sverige som en nation, hvor dele af samfundet - i dette tilfælde grene af retssystemet - er overtaget af en udefrakommende ideologi. Det er en meget skræmmende udvikling, og det er i sidste ende det frie oplyste samfund, som er på spil. Hvor ville jeg dog ønske, at flere forstod det.

Men det illustrerer også meget tydeligt, hvorfor det er så vigtigt med fortsatte stramninger af den danske indvandringspolitik og langt flere hjemsendelser, så vi kan bevare og forsvare det Danmark, som vi kender og elsker.

For tilbage i 80’erne og 90’erne var Danmark på vej ud ad samme spor som Sverige. Jeg vil tillade mig at konkludere, at hvis det ikke havde været for DFs indflydelse på dansk politik siden 2001, så var vi fortsat den skæbnesvangre kurs, og det var gået langt, langt værre her i landet, end tilfældet er i dag.

Der er så afgjort fortsat et stort arbejde, der skal gøres herhjemme, men vi er trods alt langt fra 'svenske tilfælde'. Og det har krævet hårdt og vedholdende arbejde at sikre dette. Det arbejde fortsætter DF ufortrødent. DF vil aldrig acceptere en islamisk forvandling af Danmark, og det skal vælgerne huske på, når de stemmer.

Vi skal bekæmpe islams indflydelse og det gør vi bedst ved at begrænse og helst stoppe den muslimske indvandring til Danmark. Fædrelandet kan ganske enkelt ikke klare mere.

Det eneste lys i mørket i denne sag er, at dommen har vakt voldsom opsigt og kritik i Sverige. Måske nærmer vi os alligevel dagen, hvor svenskerne har fået nok? Desværre ser det ud til at være for sent for vores svenske naboer. Jeg håber, at jeg tager fejl.