Indvandrerbander. Ghettoer og parallelsamfund. Kvindeundertrykkelse. Romaer. Østeuropæiske tricktyve. Social dumping. Radikalisering. Terror. Det handler alt sammen om indvandring.

Jeg bliver med jævne mellemrum spurgt, hvorfor jeg egentlig bruger så meget tid på at diskutere udlændingepolitik. Svaret er, at den massive indvandring, gennem de seneste mange årtier, har skabt betydelige problemer for det danske samfund. Indvandringen er, efter min mening, Danmarks største problem.Man behøver bare at åbne en avis eller tænde for nyhederne for at blive mindet om alle de problemer, der verserer omkring os. Og vi kommer ikke udenom, at alle de oplistede problemer er nært forbundne med indvandringen.

En opgørelse fra Finansministeriet viste for nylig, at den ikke-vestlige indvandring kostede danskerne 33 milliarder i 2014. Et monstrøst beløb, som er opgjort, før tilstrømningen af indvandrere for alvor eksploderede i 2015. Beløbet er derfor utvivlsomt steget, og det siger sig selv, at når vi bruger så mange penge på indvandrere og deres efterkommere, så er der ikke helt så mange penge til vores ældre, vores sygehuse, vores skoler og børnehaver.Det er både beklageligt og helt uacceptabelt, men der er jo nu engang kun dén sum penge, der er. Derfor undrer det mig også, at venstrefløjen gang på gang efterlyser flere midler til velfærd, mens de samtidig argumenterer for mere indvandring. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre!

At indvandringen er en økonomisk belastning er blot en af mange udfordringer. Personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenterede i kriminalitets- og voldtægtsstatistikkerne. Udenlandsk arbejdskraft trykker danske lønninger. Vores ældre bliver snydt af hårdkogte østeuropæere, der under tvivlsomme påskud tvinger sig vej ind i folks hjem. Og så er der problemet med de politikere, der mener, at vi som danskere skal give køb på vores kultur for at tilgodese muslimerne og derfor fjerner vi gladeligt svinekød i institutionerne. Det er ganske enkelt absurd, at en så menneskefjendsk religion skal diktere, hvad der er rigtigt og forkert i Danmark.

Samtidig fylder bandekrig og muslimsk terrorisme mere og mere, fordi nogle mener, at det er deres religiøse pligt at springe andre mennesker i luften. Vi kommer ikke udenom, at det især er den muslimske indvandring, som skaber problemerne. Vi har brug for mindre indvandring! Og vi har i den grad brug for, at de moderate og fornuftige indvandrere også kommer på banen. Ellers ser det ikke for godt ud.

Indvandringen har enorme økonomiske, kulturelle og sociale konsekvenser for Danmark. Derfor er det mig også magtpåliggende gang på gang at sætte emnet på dagsordenen. Og derfor vil Dansk Folkeparti fortsætte med at kæmpe for at begrænse antallet af folk, der søger ophold i Danmark. Det er ikke bare et valg, men en nødvendighed, hvis vi vil bibeholde et Danmark, som hænger sammen, og hvor vi har råd til vores ældre, vores sygehuse, vores børn og unge.