Så er de fleste vist tilbage efter sommerferien – efter en god pause, hvor vi har ladet batterierne op. Men for nogen har det været en dyr pause. Og andre har måske slet ikke holdt pause. For det er jo ikke alle, som har ret til betalt ferie. Endnu!

Det gælder eksempelvis de nye kolleger på arbejdsmarkedet. I dag kan der gå helt op til 16 måneder, fra du starter i dit første job, til du kan få udbetalt de feriepenge, du optjener: Hvis du starter i job den 1. januar, har du først betalt ferie fra den 1. maj året efter.

Det kan i sig selv være en ordentlig mundfuld at skulle ud på arbejdsmarkedet for alvor eller lære nye kolleger, arbejdsgange og opgaver at kende. Når der så samtidig er udsigt til op mod 16 måneder uden betalt ferie, så kan det hurtigt føles som lidt af en mavepuster. Det kan blive for presset, fysisk og mentalt, hvis ferien droppes.

Man kan selvfølgelig vælge at holde fri alligevel. Men så er det ”for egen regning”, og det er altså ikke alle, som har råd til at betale husleje og andre faste udgifter for en halv eller en fjerdedel af månedslønnen.

Derfor ligger det lige for, at vi giver folk mulighed for at puste ud og slappe af. Fordøje de nye indtryk, så de kan komme tilbage med fornyet energi. Og det vil du som nyansat få ret til med den nye ferielov, hvis lovforslaget vedtages i Folketinget.

Det vil nemlig betyde, at du ikke længere skal ’spare op’ i et helt år, før du får betalt ferie: Fra 1. september 2020 sparer du stadig lidt over to feriedage op om måneden, men nu kan du allerede afholde samme år - med udbetaling af feriepenge (løn).

Det betyder altså, at I unge, nyuddannede, som ikke har alverden stående på feriepenge-kontoen, for fremtiden kan holde betalt ferie i løbet af jeres første år på arbejdsmarkedet. For selvom det er spændende endelig at komme ’rigtigt i gang’ med sit fag, så er det også vigtigt at man kan genoplade batterierne uden at skulle bekymre sig om, hvor pengene skal komme fra.

Og jer, som allerede har opsparet ferie efter den gamle ordning, sparer også op til ny ferie efter den nye ordning. Der bliver ikke ændret ved jeres ret til betalt ferie. Som led i overgangen fra den gamle til den nye, bliver de ”gamle” opsparede penge sat ind på en konto. Pengene bliver udbetalt, når du går på pension. Ligesom i dag.

Arbejdsmarkedets parter, dvs. blandt andre LO og DA, er blevet enige om det her forslag til en ny ferielov. Og hvis Folketinget vedtager det, har vi taget et godt og vigtigt skridt i retning af mere lighed og retfærdighed, når det gælder muligheden for at holde betalt ferie. Det har I fortjent.