Er dit liv også digitalt forurenet?

Hvis du er, som mennesker er flest, så vil du nok studse en del over den formulering. For ja, begrebet digital forurening er ikke noget, vi bruger synderligt meget i vores daglige sprog. Men alligevel er det absolut et af de vigtigste begreber, som vi skal begynde at anvende i det daglige. For vi kan først begynde at diskutere ting, når vi kan sætte ord på dem.

På de mange foredrag over hele landet, som jeg har afholdt gennem det sidste halve år ovenpå udgivelsen af min bog ’SLUK – kunsten at overleve i en digital verden’, har jeg nemlig oplevet, at de ting, som jeg taler om - såsom mobilafhængighed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær og stress – alt sammen er ting, som folk oplever i en eller anden grad. Men de kan være svære at sætte ord på og anses derfor ikke anses for at være specielt alvorlige.

Jeg oplevede for nyligt til et foredrag at få skabt en vaskeægte aha-oplevelse hos en tilhører, da jeg brugte ordet digital forurening første gang. Han kom nemlig bagefter op til mig og sagde, at det begreb var rigtig godt, fordi det fik ham til automatisk at tænke på støj-, lys- og luftforurening, som vi jo efterhånden godt ved, at vi bør passe på og skal forsøge at beskytte os imod.

Kigger man lidt nærmere på begrebet forurening, så defineres det som »…en menneskeskabt påvirkning af vore omgivelser med stoffer, energi eller støj, som forringer livsbetingelserne for de levende organismer, evt. mennesket selv«.

Helt konkret handler det jo om, at vi mennesker har et sanseapparat bestående af de fem sanser: synet, hørelsen, følesansen, lugtesansen og smagssansen. Med synet som den klart største datakilde så føder disse sanser konstant information ind i vores hjerne. Overstiger støjen omkring os f.eks. vores evne til at kapere den, bliver vi syge. Er lyset for skarpt eller for dårligt for vores øjne, så får vi hovedpine. Er indeklimaet for dårligt for vores luftveje, udvikler vi måske allergi eller åndedrætsbesvær.

Det, som vi mangler at få sat ord på og lært at kalde ved dets rette navn, er den gigantiske tsunami af menneske- og computerskabte informationer, som vi konstant bombarderes med døgnet rundt, og som vi endnu ikke helt forstår, hvad betyder for vores livsbetingelser. Skal vi følge logikken fra andre forureningsformer, så er spørgsmålet jo ganske enkelt, om vi får forringet vores livsbetingelser af den døgnåbne adgang, som omverdenen konstant har til vores hjerner via vores smartphones og tablets?

Med min kombinerede læge og teknologi-erfaring mener jeg jo helt bestemt, at vores digitaliserede liv i høj grad kan skade os både fysisk og mentalt. Min klumme i sidste uge, der med skræmmende tydelighed viste, hvordan størstedelen af 276 gymnasieelevers liv, i mangel af en bedre beskrivelse, var massivt digitalt forurenet. Langt de fleste fandt sig regelmæssigt siddende og stirrende på deres telefon uden at tænke over, hvad de lavede. De mistede tidsfornemmelsen, oplevede et stigende forbrug, var 'på' alle tider af døgnet, oplevede en markant svækket koncentrationsevne, følte en kraftig trang til at tjekke deres telefon flere gange efter hinanden vel vidende, at der næppe var noget nyt eller vigtigt på den.

Digital forurening finder sted overalt i samfundet og påvirker os alle. Når vi kører rundt i vores biler, cykler, når vi er sammen med vores familier, venner eller kolleger. Når vi er ude at spise eller sidder og arbejder. Når vi prøver at læse bøger eller bare har brug for at sidde og tænke over ingenting. Når du bliver distraheret eller forhindret i at nå til ende i en tankerække på grund af notifikationer, vibrationer eller slet og ret kedsomhed på grund af behovet for digitale belønninger – ja så oplever du digital forurening.

Det tankevækkende er, at vi på mange måder er ved at skabe en verden, som vores hjerner ikke er bygget til at kunne fungere godt i. Måske er det på tide, at vi begynder at overveje, hvem og hvad, der er vigtigst for os i vores liv – og bruge det som udgangspunkt for at begrænse den digitale forurening?

Det ville nok være den største julegave, du kunne give dine nærmeste og dig selv.