Debatindlæg skrevet af Pelle Dragsted, MF Enhedslisten

Når danskerne går på arbejde, så får vi løn én gang for at løse de opgaver, der følger af vores job. Men sådan er det ikke for mange af landets borgmestre. De modtager i stedet dobbelt løn.
De får en rigtig pæn løn for deres borgmester-hverv - omkring en million kroner om året afhængig af kommunestørrelsen. Men når de så, som følge af deres hverv skal repræsentere kommunen i for eksempel det lokale kraftvarme-værk eller trafik-selskab, så indkasserer de yderligere store honorarer. Honorarer som i mange tilfælde når op på flere hundrede tusinde kroner om året. Oven i lønnen. Det betyder, at en række borgmestre har en samlet indkomst, der er betydeligt større end den landets statsminister har.

Dobbeltlønnen er udtryk for pamperi af værste skuffe. Når man som borgmester får en løn på over en million, så skal man selvfølgelig ikke samtidig have en ekstra løn for at passe nogle møder i bestyrelser, som man sidder i som en del af sit job som borgmester.

I en tid, hvor der skæres ned på velfærden, hvor fattigdommen vokser, og hvor de fleste almindelige
lønmodtagere ikke har oplevet nogen særlig lønfremgang, er det simpelthen et helt forkert signal, at borgmestre og regionsformænd skal kunne hæve løn to gange for at passe deres arbejde.
Derfor har Enhedslisten stillet forslag i folketinget, der vil sikre, at borgmestrene fremover må vinke farvel til dobbeltlønnen.

Jeg håber, at flertallet vil bakke op, når Folketinget i denne uge behandler forslaget.
Men borgmestrene behøver sådan set ikke at vente på Folketinget. I Aalborg har Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, efter pres fra blandt andre Enhedslisten, frivilligt valgt at frasige sig dobbeltlønnen. Så hvis du er enig i, at dobbeltlønnen er noget pamperi, så skulle du måske bede borgmesterkandidaterne i din kommune svare på, om de vil følge Aalborgs eksempel, eller om de fortsat vil fastholde den urimelige dobbeltløn. Og gerne komme med svaret inden valget.