Søren Pinds afløser i Folketinget, venstremanden Martin Geertsen, er ikke kommet godt fra start. Hans første udmelding var, at der er brug for mere indvandring til København. Det er jo HELT på månen!

I forvejen er det sådan, at befolkningstilvæksten i København i disse år i høj grad skyldes personer med indvandrerbaggrund. En del af tilvæksten skyldes ikke-vestlig indvandring, der som bekendt er en gigantisk underskudsforretning for Danmark og bringer en lang række problemer med sig. Alene i 2015 var prisen på svimlende 36 milliarder kroner. Den form for indvandring har vi på ingen måde brug for mere af. Nej, hvis det stod til DF, så skal der faktisk langt flere ud og langt færre ind.

En del af indvandringen til København kommer også fra vestlige lande. Det er primært mennesker, som kommer til Danmark for at arbejde og studere. Og det kan i begrænset omfang være fint nok. Men alt med måde. Iøvrigt er denne form for indvandring allerede i dag meget voldsom.

Der er nemlig også problemer forbundet hermed. Blandt andet er tilvandringen af udenlandsk arbejdskraft med til at presse danske lønmodtagere og drive boligpriserne i hovedstaden i vejret, så det i stigende grad bliver vanskeligt for danske familier med helt almindelige jobs at have råd til at bo i København. Det er naturligvis ikke hensigtmæssigt. Og så skal man hellere ikke være blind for at de mange udenlandske studerende også gør det vanskeligt for danske studerende at finde en studiebolig i København.

I forvejen arbejder rekordmange udlændinge i Danmark. Det er jo paradoksalt, når vi samtidig har danske ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og mange unge, der hverken har arbejde eller uddannelse. Skulle vi ikke hellere tage at gøre noget for at opkvalificere og aktivere de danskere, der mangler et job, i stedet for bare bevidstløst at blive ved med at tro, at mere udenlandsk arbejdskraft er løsningen? Det synes jeg.

Allerede i dag er vores hovedstad ved at ændre karakter pga. mange årtiers forfejlede indvandring, og den udvikling skal vendes. København er trods alt vores allesammens hovedstad, og det må da være bekymrende for selv de mest liberalistiske venstrefolk, at København bliver mere og mere opdelt i forskellige parallelsamfund, hvor det danske sprog ikke længere er det, der binder os sammen. Jeg synes, det er en kedelig udvikling, og mere indvandring løser ikke det problem. Tværtimod.

I øjeblikket går det godt med den danske økonomi. Og det skal vi være glade for. Men hvad skal der ske med alle de udlændinge, som Martin Geertsen ønsker at hente hertil, den dag konjunkturerne vender? Rejser så de bare hjem igen? Eller hænger vi på dem med store udgifter til velfærdsydelser som resultat? Og hvad med de danskere, som i en lavkonjuktur vil opleve et endnu større pres på arbejdsmarkedet, fordi der er så meget udenlandsk arbejdskraft i København?

I dag har danske virksomheder, der har brug for medarbejdere, en lang række muligheder for at finde arbejdskraft i udlandet. De har adgang til at rekruttere folk i hele EU, de kan bruge eksisterende ordninger til at få specialister fra lande udenfor EU hertil. Så den evindelige klagesang om, at det er åh så svært for virksomhederne at skaffe medarbejdere bliver altså engang imellem lidt trættende. Jeg mener ikke, at det er ansvarligt at åbne op for endnu mere udenlandsk arbejdskraft.

Sidste år blev der samlet set givet ca. 76.000 opholdstilladelser, og det var faktisk det laveste antal i flere år. Så, nej, Martin Geertsen, vi har så afgjort ikke brug for mere indvandring. Vi har faktisk brug for mindre, hvis vi skal holde sammen på landet.