Dygtige udlændinge skal ikke skræmmes væk.

Vi skal have en stram udlændingepolitik, så asyltilstrømningen forbliver lav, og så vi har styr på, hvem der kommer hertil. Men reglerne skal ikke være så firkantede, at vi skræmmer dygtige udlændinge væk, der er kommet hertil for at arbejde. Derfor skal reglerne ændres.

Når jeg tager rundt i landet, så er ét af de spørgsmål, jeg oftest mødes med, dette: Hvordan kan det være, at vi ikke kan udvise personer som den pivhamrende kriminelle Gimi Levakovic, mens vi på den anden side ser eksempler på dygtige udlændinge, der ikke har kunnet få en opholdstilladelse, eller, som vi har set på det seneste, har fået bøder for at have arbejdet og holdt foredrag?

Jeg forstår godt spørgsmålet. Og svaret er, at der er behov for at ændre vores udlændingepolitik i begge ender af skalaen. Vi skal have udvist flere kriminelle udlændinge. I regeringen mener vi, at vi skal gå helt til kanten af konventionerne. Derfor fremlagde jeg sammen med justitsminister Søren Pape for nylig fem initiativer, der skal sikre, at flere bliver udvist.

Men vi skal også have nogle mindre rigide og mere balancerede regler for dygtige udlændinge, der ønsker at komme hertil og bidrage til det danske samfund. I den seneste tid har sagen om en amerikansk forsker, der har fået en bøde for at holde foredrag for bl.a. Folketinget og Skat, fyldt en del. Og helt ærligt. Jeg kan godt forstå, at folk tager sig til hovedet over, at reglerne er så firkantede.

I dag er reglerne sådan, at en arbejdstilladelse knytter sig til én arbejdsgiver, når man kommer hertil som udlænding. Det giver mening i mange tilfælde. Men vi lever også i en globaliseret verden med et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor det for mange er helt normalt, at man har mere end én arbejdsgiver eller supplerer sin hovedbeskæftigelse med freelanceopgaver. Det synes jeg, reglerne skal kunne rumme, og derfor er vi i mit ministerium lige nu ved at forberede et udspil til en reform af disse regler, så de kommer til at være mere tidssvarende og rimelige.

Generelt er der i det danske samfund behov for en større erkendelse af, at vi deltager i et globalt kapløb om at tiltrække de kloge hoveder. Det er ikke nogen naturlov, at de dygtigste udlændinge vil vælge at rejse til Danmark. Og vi bliver nødt til at have en skarpere skelnen mellem udlændinge, der kommer hertil og belaster vores offentlige kasser, og dem, der kommer hertil for at gøre vores samfund rigere. Det er to forskellige grupper. Og de første skal vi efter min mening have færre af, mens jeg gerne så, at Danmark blev et mere åbent land for dem, der kan og vil bidrage til det danske samfund. For lad os være ærlige. I dag er vores problem ikke, at for mange kloge udlændinge kommer hertil. Det er snarere, at for mange af dem rejser for hurtigt igen. Det håber jeg, at Folketinget vil være med til at gøre noget ved. Vi skal ikke skræmme de dygtige udlændinge væk.