Lyt til artiklen

Livet virker indimellem til at være ufattelig komplekst og svært at finde rundt i. Verden virker måske alt for tit uoverskuelig, og ofte oplever mange mennesker, at de kan have svært ved at finde lyspunkter i hverdagen. Men du kan faktisk gøre noget ved det!

Din virkelighedsopfattelse har nemlig en del at gøre med, hvilke associationer eller indbyggede automatreaktioner, som en given situation udløser. Hvilken følelse indstilles du for eksempel på, når du træder ind ad døren på din arbejdsplads? Er det ’åh nej, ikke igen’ eller ’yes, fedt, spændende’-associationerne? Eller mere simplificeret: i hvilke situationer ser du halvtomme glas, og hvornår ser du halvfulde glas?

Vores forståelse af, hvordan hjernen egentlig fungerer, og særligt hvordan den oplever og reagerer på vores omverden, tyder på, at ’hvordan vi har det’ i høj grad afhænger af, hvordan ’vi tager det’. Det betyder også, at vi ved at lære at håndtere vores opfattelse af tingene kan opnå en masse. Simpelthen fordi denne mere bevidste tilgang til vores adfærd vil kunne være med til at indstille vores hjerner mere hensigtsmæssigt end den, vi måske ellers ender i, hvis vi ikke passer på.

Denne tilgang er i fin overenstemmelse med de konklusioner og budskaber, som jeg har opridset i min bog SLUK, hvor bl.a. den nyeste bevidsthedsforskning viser, at vi for at få mere kontrol over vores handlinger er nødt til at lære at planlægge imod vores egen natur. Ellers risikerer vi at gøre det, vi plejer – også selvom det strider imod vores sunde fornuft eller bevidste ønsker.

Måden at ændre adfærd på er måske uoverskuelig, for hvor skal man starte og hvad skal man starte med? Tricket er dog at fokusere på få og simple ændringer ad gangen, opleve, vurdere og tilpasse deres effekt på kroppen og først derefter gå videre til næste ønskelige ændring. Gør man ikke det, så bliver den nye adfærd ikke til en naturlig del af ens vaner og rutiner, simpelthen fordi den mentale knage, man har hængt adfærden op på, ikke er stærk nok.

En nem måde at komme i gang med en opgradering af dig selv på kunne være at forsøge at blive mere glad i hverdagen. I det følgende får du nogle simple fifs, der anvender viden om hjernen til at gøre det nemmere for dig at styre din hjernes reaktionsmønstre på, så du ender med at blive mere glad.

1. Spørg dig selv om, hvad du kan være taknemmelig for

Den del af vores hjerne, som aktiveres, når vi begynder at overveje at arbejde med de ting i vores liv, der skaber taknemmelighed og glæde, er nemlig nok til, at vi begynder at føle os mere glade. Hvis du så ovenikøbet forankrer denne følelse i ord eller handlinger, vil den sidde bedre fast.

2. Sæt ord på dine følelser

Forskning viser, at ved at bearbejde følelser med navngivning eller etiketter, så begynder vi rent faktisk at gøre noget ved dem på et mere bevidst niveau end at være i dem. Det gør det ligesom mere konkret. Det svarer lidt til at gå rundt under en grå sky, som man ikke kan gøre noget ved. I det øjeblik du kalder den ved dens rette navn - måske tristhed - kan du begynde at gøre noget ved den. På samme måde bør du sætte ord på de positive følelser, da de derved bliver mere tydelige og konkrete for dig. Vi kan i dag have tendens til at dvæle for meget ved negative følelser, hvorved de unødigt forstærkes.

3. Træf beslutninger

Spekulationer og bekymringer er ofte en af de ting, der belaster vores mentale ressourcer mest. Særligt, hvis det er bekymringer, som man ikke kan gøre noget ved. Det svarer til, at man har speederen i bund uden at have sat bilen i gear. Det fører til et unødigt forbrug af energi. Ved at beslutte sig for noget, sætter man hjernen i gang med at bevæge sig. Uanset om det fører nogen steder hen, så er selve det at beslutte sig for noget med til at flytte fokus fra tomgangstankerne. Det kan være at udskyde beslutningen, til man har flere informationer, kan tale med nogen om det, skrive det ned eller lignende. Man kan altid beslutte sig for at handle.

4. Rør ved andre mennesker

Planter visner uden vand. På samme måde har mennesker fysisk brug for andre mennesker. Det er en af grundene til, at et nyfødt barn helst så hurtigt som muligt skal lægges hud mod hud. Der sker simpelthen noget fysiologisk godt inden i os, når vi rører ved andre mennesker.

5. Tænk på positive minder efter stressende begivenheder

I et nyligt studie undersøgte man forskellen mellem at tænke på positive minder i modsætning til neutrale minder efter en stressende begivenhed. Man bad studerende om at sænke hænderne ned i iskoldt vand og målte derefter mængden af stresshormonet cortisol i blodet på dem. Forskellen mellem de, der efterfølgende havde tænkt på noget positivt som en rejseoplevelse, var 85 procent mindre stresshormon end dem, som tænkte neutrale minder!

Ingen af disse hjernehacks er svære at udføre – men de kommer kun til at virke, hvis du, eller nogen du kender, kan bruge noget mere glæde i hverdagen. Så god fornøjelse og spred endelig budskabet – det ville gøre mig glad!