Der findes tre begreber, der på overfladen virker som helt almindelige ord, men som i virkeligheden dækker over nogle langt vigtigere og mere fundamentale menneskelige egenskaber, som vi simpelthen ikke kan klare os uden. Hverken som individer, familier eller samfund. For bedre at kunne forstå, hvad jeg egentlig mener, kan vi tage dem et for et.

Det første er ordet 'tak', der i sin grundbetydning dækker over følelsen taknemmelighed. En følelse, der som bekendt typisk opstår indeni, hvis man oplever en handling eller en gestus, der har værdi for en, og som man derfor påskønner. Der er dog en stigende erkendelse af, at det er en vigtig egenskab for os mennesker at kunne føle taknemmelighed, men at vi har brug for at blive bedre til det.

Bl.a. har erhvervssociologen Rikke Østergaard for nylig sat fokus på dette ved simpelthen at skrive en hel bog ved navn ’TAK’ om begrebet taknemmelighed. Hun mener nemlig, at det er en vigtig forudsætning regelmæssigt at opleve taknemmelighed, fordi det kan skabe små oaser af positive stunder i en travl hverdag og dermed være med til at aflaste os i et liv, der bliver stadigt mere stressende for både børn og voksne.

Man bør dog som forælder huske på, at det ikke så meget er ordet tak, men følelsen taknemmelighed, som er vigtig at få ens børn til at opleve så ofte som muligt. For risikoen ved, at man kun lærer at sige tak uden at mærke følelsen, er ganske enkelt, at ens evne til at værdsætte andre menneskers handlinger eller ord risikerer at visne. Så et godt råd er derfor at bruge tid på at lade ens børn mærke følelsen og genkende den, så de lærer at koble den sammen med ordet tak.

På samme måde er det oprigtigt stillede spørgsmål »hvordan har du det?« vigtigt for et barn at kunne, fordi det derigennem dels øver sig på at tilsidesætte sig selv og samtidigt fokusere på andres velbefindende.

Denne vigtige del af vores menneskelighed, hvor vi evner at række ud og udvise medfølelse og betænksomhed for andre end os selv, er det centrale emne i en anden ny bog ved navn ’Hjernen på Overarbejde’, der er skrevet af psykolgerne Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen. Den udkom i sidste uge. Her forklarer forfatterne, hvorfor det er vores evne til at udvise 'compassion' - den engelske og mere dækkende betydning af begrebet medfølelse - der måske er en af de væsentligste årsager til, at det er mennesket, der endte med at vinde magten på planeten.

Samtidig beskriver de dog også, at vi har forvaltet denne position til i stedet at have skabt en verden, der på mange måder er direkte menneskefjendtlig. Simpelthen fordi vores gamle og dårligt konstruerede hjerne passer lige så lidt til vores moderne hektiske livsstil som en Fiat-motor i en Ferrari.

De systemer i vores hjerner, som er medvirkende årsager til, at vi er nået hertil, er altså ifølge forfatterne i fare for at visne, fordi vi simpelthen ikke udviser tilstrækkelig 'compassion' i hverdagen. Dermed går vi konstant rundt med hjerne, der er i alarmtilstand og jagter den ene belønning efter den anden uden at kunne slappe af.

Hvilket bringer mig videre til det sidste ord, som vi er nødt til at lære vores børn betydningen og værdien af, hvis de og vi skal overleve som art.

Ordet er 'nej'. Nej til impulser, der kommer snigende og vil have os til at klikke nu! Og læse her!.

Nej til at købe nu og først betale senere. Nej til at få fixet min opgave og feste i stedet. Nej til slikket, colaen og kviklånet. Nej til konstant at gøre det, som man har lyst til. I en verden af uendelige muligheder og fristelser mener jeg, at det er den absolut vigtigste egenskab, vi er nødt til at lære vores børn. Evnen til at sige nej til sig selv. Husk på, at ethvert langsigtet mål, man lykkes med, samtidig vil indeholde mindst lige så mange kortsigtede fristelser, som man lykkedes med at sige nej til.

Så den dag, alle vores børn kan sige og mene vigtige ord og begreber som ’tak’, ’hvordan har du det?’ og ’nej’ – så er vi godt på vej til at skabe en generation af mere menneskelige mennesker.