Er naturen sund? Naturligvis!

Forleden var jeg inviteret af Statsministeren til en morgenløbetur ved Marienborg Slot. Vi var en lille gruppe, der løb ud i en kold novembermorgen i de grønne områder omkring slottet, bl.a. rundt om den nærliggende sø. Kombinationen af en gryende sol, iskold morgenluft, blikstille vand og en skov klædt i efterårsfarver skabte for mig en af de smukkeste naturoplevelser, jeg nogensinde har oplevet i Danmark.

En af de andre løbedeltagere var tilfældigvis direktøren for Dansk Friluftsråd, Jan Ejlsted, som jeg faldt i snak med undervejs på ruten. Vi var begge betagede af den fantastiske naturoplevelse, mens vi løb, og jeg kunne ikke undgå at fortælle ham, at jeg misundede ham hans arbejde, da det jo mestendels bestod af netop at fremme menneskers lyst til at bevæge sig ud i naturen.

Rent faktisk er der virkelig mange gode grunde til, at vi bør anvende naturen langt oftere, end vi gør. Noget, som TV-lægen Peter Qvortrup Geisling’s nye bog ’Naturen på Recept’ også uddyber. Ja, rent faktisk er der udført utallige studier, der påpeger, at en stor del af de livsstilssygdomme, som vi i dag pådrager os, rent faktisk kan modvirkes bare ved, at man regelmæssigt bevæger sig ud i naturen. Her har jeg samlet nogle af de vigtigste årsager:

Forbedret korttidshukommelse
I et studie på Michigan Universitet testede man korttidshukommelsen hos en gruppe studerende. Herefter fordelte man dem i to grupper og sendte dem ud at gå i henholdsvis et skovområde og et byområde. Det viste sig, at de forsøgsdeltagere, der havde gået rundt mellem træer, havde 20 procent bedre testresultater end første gang, mens de andre ikke udviste nævneværdig forbedring.

Bedre syn
Særligt hos børn ved man, at udendørsaktiviteter har en beskyttende effekt på at forebygge nærsynethed. I to taiwanesiske skoler, som havde en ligelig forekomst af nærsynethed, indførte man på den ene skole en række tiltag, der skulle fremme udendørsleg, mens den anden var kontrolgruppe og fortsatte som hidtil. Efter et år fandt man, at graden af nærsynethed hos de, der legede mere udenfor, var faldet til lidt over otte procent, mens graden af nærsynethed på den anden skole var 17 procent.

Bedre koncentrationsevne
I et tidligere studie udtrættede forskerne forsøgsdeltagernes evne til at fokusere. Herefter blev nogle af dem sendt på en tur i en skov, gennem byen og endelig blev nogle tilbage og hvilede sig. Gruppen, der var på vandring, klarede sig bedst efterfølgende i en ny koncentrationsopgave efterfølgende. Andre studier har påvist samme tendens, ja, selv det at kigge på naturen gennem et vindue lader til at have en koncentrationsfremmende effekt.

Bedre mental sundhed
Angst og depression er blandt de mest udbredte mentale lidelser, vi oplever blandt mennesker i dag. Udendørs aktiviteter kan være med til at minimere dette, særligt hvis udendørsaktiviteten er af fysisk art. I studier er det eksempelvis påvist, at gåture i skoven hænger sammen med mindre angst og nedtrykthed. I en gennemgang af 10 tidligere studier om ’grøn motion’ sås klare forbedringer i såvel humør som selvtillid. Hvis der ovenikøbet var vand tilstede, var de positive effekter endnu større.

Mindre risiko for tidlig død
Men alt det ovenstående lyder meget godt, men lever vi så længere af at gå ture i skoven? Ja, det er der visse studier, der tyder på. Her kobles den tid, som man bruger i skoven, med et generelt bedre selvoplevet helbred. Forskerne forklarer bl.a. sammenhængen med, at gåture i naturen ofte vil medføre en bedre mental restitution, bedre stresshåndtering, en øget fysisk aktivitet samt socialt samvær. Alt sammen ting, som vi ved, hænger sammen med en bedre helbredsoplevelse og livskvalitet.

Så hvad holder os tilbage? Hvordan kan vi få danskerne til at benytte sig af de enorme, gratis sundhedsydelser, der altså findes overalt omkring os i parker og skove, ved søer og strande? Det har Friluftsrådet rent faktisk afdækket i en nylig rapport, der hed Danskernes Friluftsliv 2017. Her svarede 55 procent af de adspurgte f.eks., at de gerne vil dyrke mere friluftsliv, men at det især er følgende tre ting, der holder dem tilbage: manglende tid på grund af arbejdet (62 procent), Vejret (35 procent) og endelig digitale aktiviteter på deres skærme (15 procent).

Nu var selve samtaleindholdet med Statsministeren i forbindelse med arrangementet udenfor referat, men jeg kunne ikke undlade at tænke, at det virkelig er godt, at en person med så stor indflydelse på vores liv har så nem adgang til naturen. Og at vi i den grad alle sammen bør blive bedre til at gøre det at være i naturen langt mere naturligt for os hver især.