KLUMME: Jeg faldt for nylig over en artikel med et interview af en amerikansk psykolog ved navn Jean Twenge. I 25 år har hun studeret, hvordan en generations adfærd og mentale tilstand forandrer sig over tid - særligt med fokus på at beskrive hvordan den ser ud i dag.

Hendes forskning baserer sig på en lang række interviews, årlige spørgeskemaundersøgelser blandt de unge samt en grundig research. De unge, som hun har studeret, er den generation, der er født mellem 1995 og 2012 – en generation, som hun kalder ’iGen’.

Disse unges liv er forløbet midt i den eksplosive vækst af såvel smartphones som de sociale medier og bærer derfor voldsomt præg af dette. Påvirkninger, som går langt videre end en simpel diskussion om opmærksomhed eller for meget skærmtid.

Smartphones har radikalt ændret alle aspekter af disse unges liv, lige fra den måde de interagerer med andre på til deres mentale sundhed.

Forandringerne ses alle steder i USA på tværs af sociale og etniske skel, i storbyer, såvel som på landet. Den mest markante forskel, der beskrives, handler om de unges mentale sundhed. Siden 2011 er antallet af teenagedepressioner og selvmord eksploderet i USA. Rent faktisk siger hun, at man uden at overdrive kan betegne iGen som en generation på randen af den største mentale sundhedskatastrofe i årtier.

Kan vi herhjemme sidde sådanne tendenser overhørige? Hvordan forholder det sig med den unges mentale sundhed her hjemme i dag? Hvad kan og bør man gøre ved problemerne? Det er alt sammen spørgsmål, som det er på høje tide, at vi også får belyst herhjemme.

Hvor stor en påvirkning sociale medier og smartphones kan have på menneskers liv, har jeg over de sidste fem uger fået et ret godt indblik i, da jeg har stået for en digital detox af radioværten Thomas Skov i P1-radioprogrammet ’Jeg er mobilafhængig’.

Forløbet har været et virkelig interessant indblik i, hvad et massivt antal følgere på de sociale medier kan gøre ved et menneske.

Hvis man når som helst kan klikke sig ind på de sociale medier og modtage stående ovationer af 200.000 mennesker – hvordan overlever den grå og indimellem lidt trivielle dagligdag i et moderne parforhold så den konkurrence?

Og hvad gør det egentlig ved et menneske, at der konstant hviler et pres fra tusindvis af mennesker for, at man lever op til det billede, som de har af en? Og hvordan kan man lære at passe bedre på sig selv?

Det er alt sammen spørgsmål, som en masse lyttere og ikke mindst Thomas selv er blevet en del klogere på. Og det er spørgsmål, som vi i den grad trænger til at få belyst, så lad os komme i gang med at forske.

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, forfatter til bestselleren 'SLUK', innovationschef på Aleris-Hamlet Privathospitaler og stifter af foredragsvirksomheden Sunddigital.dk