Grundvandet er et fælles gode, som forsyner hele samfundet med sundt og rent drikkevand. Desværre er det rene danske drikkevand alvorligt truet i disse år.

I 2015 blev der fundet sprøjtegifte i hver fjerde vandværksboring, og på det seneste er vi nærmest blevet bombarderet med historier i medierne om, at der er fundet spor af sprøjtegifte i vores drikkevand.

Situationen er hamrende alvorlig og kalder på politisk handling nu. Lige nu kan vi reelt ikke vide, om vores vand indeholder rester af giftige kemikalier og pesticider, som forskningen viser kan føre til kræft hos voksne og hjerneskader hos fostre og små børn.

Det kan vi i Alternativet ikke leve med. Der må simpelthen ikke være gift i vores drikkevand.

Mange af de sprøjtegifte, der ender i vores drikkevand kommer fra landbruget. Derfor foreslår vi i vores nye landbrugsudspil 'Bæredygtigt landbrug,' at det bliver op til landbrugene selv at betale regningen for, at drikkevandsboringer lukkes på grund af gift i vandet.

Princippet om, at forureneren betaler er kun ret og rimeligt. Samtidig foreslår vi, at det skal være forbudt at bruge sprøjtegift på alle offentlige arealer, bortset fra de, hvor sikkerhedsmæssige hensyn tillader det, ligesom vi ønsker at hæve afgiften på sprøjtegifte, så det bliver markant dyrere at bruge disse kemikalier.

Vi er helt klar over, at andre vil være uenige i disse forslag. Det tager vi med oprejst pande – for nogen skal jo stå op for naturen, dyrene, vandet og livet for at sikre, at der også er en sund Jord med ren luft, rent vand og rene fødevarer, til vores børn og børnebørn.