Fattige piger fra især Filippinerne, rejser til Europa for at tjene penge ved at gøre rent og passe børn for den højere middelklasse og overklasse.

Bag sig har de tunge forpligtelser overfor familien, som ofte sender flere døtre afsted i årevis til udlandet. Nogle af disse piger ender i Danmark under den såkaldte Au Pair-ordning. Det er hjerteskærende, at familier splittes, og nogle efterlader endda egne børn. Det rå globale klassesamfund kværner løs hver eneste dag.

Lad mig med et samme slå helt fast, at nogle værtsfamilier er gennemført ok, og virkelig dybt interesserede i fremmede kulturer. De åbner gerne deres hjem for unge mennesker, som får et spændende ophold i Danmark. Respekt for det. Men det har desværre store omkostninger for andre.

Tanken om Au Pair er smuk, for de to franske ord betyder 'på lige fod,' og hele ideen handler om kulturudveksling. Det er godt tænkt, at vi lærer at kende hinanden gennem fællesskab om det daglige husarbejde, og ved at bo under samme tag. Men tiden er for længst løbet fra en tanke, der startede så idealistisk. I dag er der såmænd bare tale om, at mennesker som har rigeligt med penge, gerne vil have billig arbejdskraft til at få gjort rent og passet børn på især Østerbro og i velhaverkommunerne nord for København.

Det er uværdigt for alle parter, og derfor synes jeg, at ordningen skal afskaffes. Folketinget har tidligere rettet op på de værste skævheder, og forbedret forholdene for Au Pairs, men hele ordningen er grundlæggende betændt. Det anslås, at der er ca. 2000 Au Pairs i Danmark. I forhold til hvilken som helst anden branche, er de stærkt overrepræsenterede når det kommer til usikkerhed omkring arbejde og ophold. 'Au Pair Netværket' fik sidste år 1.161 henvendelser, og 139 sager blev sendt videre til FOA’s advokater. Hvis det samme antal sager kom fra en gruppe SoSu assistenter eller butiksansatte, ville enhver se det uholdbare.

Undersøgelser viser også, at mange arbejder sort ved siden af, og en del bliver i Danmark efter at deres Au Pair ophold er udløbet. De er i en ekstremt sårbar position og finder sig i alt for meget fra arbejdsgiverne. De er nemme at udnytte, når de frygter at blive opdaget og sendt ud af landet.

For langt de fleste Au Pairs er der tale om et job, og derfor skal der også gælde ganske almindelige vilkår til. Det vil sige løn efter overenskomsten, ferie, arbejdstilladelse i Danmark, rettigheder efter Ligebehandlingsloven og så videre. Det skal være slut med at lege gemmeleg med ord og begreber. Au Pair er i dag et ansættelsesforhold om husligt arbejde. Al den snak om kulturudveksling er bare glasur om den bitre smag af social dumping hos folk, der nok skulle være i stand til at betale en reel løn.

Det er uværdigt for fattige piger at undvære deres familier i årevis for at arbejde på bunden af arbejdsmarkedet i Europa.

Det er uværdigt for Danmark at være en del af et organiseret system, der udnytter desperationen i fattige lande.

Og det er egentlig også uværdigt for værtsfamilierne at indgå i forhold til andre mennesker, hvor magtforholdene er så grundlæggende skæve.