Om nogle uger er det en stor dag for mange unge og deres familier: Her klikker 60.000 unge sig ind på optagelse.dk for at søge enten erhvervsskole, gymnasie eller produktionsskole. Jeg håber selvfølgelig, at alle får lige præcis deres uddannelsesvalg opfyldt. Men jeg kan godt ærgre mig lidt over, at så mange vælger gymnasiet frem for at udnytte de spændende muligheder erhvervsuddannelserne giver.

For nogle er det udsigten til en lang universitetsuddannelse, der trækker. Og fred være med det – vi har brug for både akademikere og faglærte. Men langt de fleste unge mennesker ved endnu ikke, hvilken vej de skal gå efter endt ungdomsuddannelse. Og fordi de er i tvivl, tager mange gymnasiet, der af mange ses som 'det sikre valg.' Ikke mindst af forældrene.

Vi ved nemlig, at forældrene – og især mødrene – har stor indflydelse, når deres børn vælger uddannelse. Og mange ’skubber’ deres børn over i den boglige retning, fordi de tror, at det åbner fleste døre. Men virkeligheden er ikke så sort/hvid.

Virksomhederne kommer faktisk til at mangle op mod 60.000 medarbejdere med en faglært uddannelse i fremtiden. Så med en erhvervsuddannelse er man næsten sikker på et godt job.

Og der er ingen grund til at tænke, at børnene er nødt til at vælge gymnasiet, hvis de vil sikre sig forskellige valgmuligheder i fremtiden. Det får man også på erhvervsuddannelserne! Hvis f.eks. mekanikeren senere vil videreuddanne sig til ingeniør, så er der flere veje til det. Og det er også muligt at kombinere det boglige og håndværk gennem en EUX, det vil sige en erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen. Det betyder, at man både får hue på hovedet og svendebrev i hånden.

Det er vigtigt at understrege, at erhvervsuddannelserne ikke er, som rigtig mange forældre måske forestiller sig. For der er sørme sket meget, siden forældregenerationen skulle vælge ungdomsuddannelse. Det ved jeg om nogen selv. For når jeg snakker med lærlinge og elever om, hvad deres undervisning består af i dag, så er der en verden til forskel fra dengang, da 'far var dreng.'

Der er med andre ord bygget utallige broer mellem erhvervsskoler, mellemlange og videregående uddannelser.

I tidligere undersøgelser har forældre svaret, at de ikke havde særlig meget viden om erhvervsuddannelserne. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg håber, at både forældrene og de unge vil tjekke erhvervsskolerne ud en ekstra gang, inden de sætter krydset. Erhvervsskolerne har meget at byde på – både for unge, som vil bruge hænderne noget mere, og for dem, der vil kombinere det faglige og boglige.