Hvorfor vil 3F gøre det endnu lettere for virksomhederne at ansætte udlændinge i stedet for danskere? Det forstår jeg ganske enkelt ikke.

Forleden kunne man læse, at fagbevægelsen 3F nu er klar til at forhandle med Dansk Industri om at åbne op for at hente endnu mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Helt konkret handler det om, at 3F og DI vil forsøge at blive enige om en model for, hvordan man kan svække den såkaldte 'beløbsordning,' som et flertal i Folketinget udenom regeringen med DF og Socialdemokratiet i spidsen har vedtaget, og som betyder, at en udenlandsk ansat skal tjene mindst 418.000 kr. i årsløn, hvis det skal være muligt for en virksomhed at hente en ikke-EU borger hertil via ordningen.

Det har vi gjort for at sikre, at det primært er højtlønnede specialister, som vi ikke kan finde i Danmark, som kommer hertil. Det undrer mig meget, hvis 3F nu vil gøre op med det princip.

For det vil kun gøre det sværere at få løftet de arbejdsløse danskere ind på arbejdsmarkedet, hvis vi igen åbner op for mere udenlandsk arbejdskraft.

Jeg vil kraftigt opfordre fagbevægelsen til at fokusere på, hvad deres medlemmer, og hvad almindelige danske lønmodtagere har brug for. Og med ca. 200.000 udlændinge, der arbejder i Danmark i dag, så er løsningen på ingen måde at gøre det nemmere at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Der er mange udlændinge, der arbejder i Danmark. Derfor er det ganske enkelt ikke troværdigt, når DI og andre igen og igen klager over, at det er helt umuligt for virksomhederne at finde kvalificerede medarbejdere. Det er blandt andet dokumenteret, at det i efteråret 2017 kun var ca. 8 % af virksomhederne, der oplevede problemer med rekruttering af medarbejdere. Historisk set er det ikke noget højt niveau. Og 3F har da også tidligere dokumenteret, at kun et fåtal af virksomhederne (1,3 %) har søgt efter nye medarbejdere via både jobnet, det lokale jobcenter og den relevante A-kasse.

Med andre ord: Reelt er problemet med at finde arbejdskraft ikke så stort, som DI og andre gerne vil gøre det til, og mange af virksomhederne udnytter slet ikke de muligheder, der allerede findes, for at skaffe ledige danskere i arbejde.

Det går fremad med dansk økonomi. Det er godt for virksomhederne, og det er godt for Danmark. Virksomhederne skaber vækst, og vi politikere skal skabe rammerne. Men vi skal ikke øge arbejdsudbuddet ved at øge indvandringen. Her bliver vi nødt til at insistere på, at vi bruger fremgangen i dansk økonomi til at få løftet endnu flere arbejdsløse danskere ud på arbejdsmarkedet, at vi får flere deltidslønmodtagere op på fuld tid, og at vi også efteruddanner danskerne. Det burde 3F og fagbevægelsen fokusere på i stedet for at lade sig spænde for DI’s propagandamaskine.

Jeg kan så forstå, at 3F vil spørge DI om de allernådigst vil gøre en indsats for at få ansat flere arbejdsløse danskere, og til gengæld vil 3F så støtte, at det gøres endnu nemmere at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, og tilmed til lavere lønninger end det, der gælder i dag. Det begriber jeg simpelthen ikke.