Jeg ved, at de venstreorienterede, de kulturradikale og alle de pæne vil fare i flint lige så snart, de har læst næste sætning: Men nogle dage sidder jeg på mit kontor med en klar fornemmelse af, at en betydelig gruppe af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark, snyder, bedrager og løber om hjørner med vores tillid.

Jeg er egentligt ked af, at det er sådan, for jeg vil lige så gerne kunne betegnes som tillidsfuld. Hvem vil ikke det? Jeg ser og oplever bare i det daglige alt for meget her i ministeriet til at kunne opretholde denne grundlæggende tillid.

Senest har jeg modtaget en orientering om, at der bliver snydt med danskundervisningen, så man på Facebooksiden 'Hjælp syrere til at lære' kan finde svarene på de test, man som flygtning skal igennem i forbindelse med danskundervisningen.

Hvorfor? Ingen ved det, udover at det altså kan hjælpe dem til at snyde sig igennem en test. Springe over, hvor gærdet er lavest. Dansk lærer man i hvert fald ikke af det, og man får heller ikke nemmere ved at begå sig i det danske samfund.

Udfaldet af snyderiet bliver nu, at vi skærper sikkerheden omkring disse test. Men det er også endnu et argument for at indføre en grænse for, hvor længe man kan få en offentligt betalt tolk. Hvis man først snyder sig igennem testene og derefter konsekvensløst kan leve videre i Danmark og blot få stillet en gratis tolk til rådighed, så tror da pokker, at for få i f.eks. ghettoområderne taler dansk.

De tillidsfulde ville - med rette - mene, at det er i egen interesse at lære sproget i det land, man skal opholde sig i, indtil man kan rejse hjem igen. Når man sidder på min post, så bliver man desværre bare ikke overrasket over den snyd, der foregår.

Vi ser det også, når det handler om unge, der kommer hertil og lyver sig under 18 år, så de kan få en bedre behandling og flere tilbud. En uledsaget mindreårig koster over en halv million kroner pr. år, og det er faktisk sådan, at 2/3 af dem, som vi senere alderstester, viser sig at være ældre, end de oprindeligt oplyste. Derfor alderstester vi alle, hvor vi er i tvivl.

Tidligere oplevede vi at blive løbet om hjørner med af folk, som skiftede opholdsgrundlag og søgte asyl efter, at de allerede var kommet hertil som familiesammenførte. Når de så fik asyl, så var det pludselig i visse tilfælde kommunen, der skulle finde en lejlighed, og ikke dem selv. Det er årsagen til, at jeg sidste år strammede reglerne på dette område, for jeg synes ganske enkelt, at det er enormt grisk lige at skulle presse citronen til et yderste ved at skifte opholdsgrundlag og dermed få flere goder.

Bevares. Der er heldigvis stadig ærlige flygtninge og familiesammenførte til. Dem får jeg ofte at vide, at jeg skal fremhæve i stedet for at fremstille synderne. Men ærligt talt. Det burde ikke være nødvendigt at rose en flygtning eller familiesammenført for ikke at snyde, griskt at tage for sig af velfærdsgoderne eller lyve under asylbehandlingen. De burde da tværtimod være os dybt taknemmelige over, at vi ikke blot yder beskyttelse, brødføder dem og stiller an med stor hjælp til at komme godt i gang i Danmark. De bliver oven i købet pludselig en del af et velfærdssamfund, som de aldrig har kendt mage.