Ja tak til forhandlinger!

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at nogle enkelte politikere kan sidde og holde hele Danmark som gidsel på den måde, vi ser i disse dage.

Hvordan kan vi som samfund acceptere, at Christiansborgs inderste kerne kan tillade sig at fastholde hele den offentlige sektor i en næsten dødlåst forhandling, når de hovedkrav, der kommer fra de offentlige, hverken er urimelige eller urealistiske. Der er jo hverken tale om store lønstigninger eller voldsomme nedsættelser af arbejdstiden.

Helt overordnet kan alle pengene til at opfylde ønskerne fra de offentligt ansatte findes i de skattelettelser, der primært kom de rigeste til gode.

Der er grundlæggende tale om, at de offentligt ansatte ikke vil finde sig i fornedringer af deres arbejdsvilkår.

Jeg vil gerne råbe op for, at Sophie Løhde (V) og Michael Ziegler (K) tager sig sammen og lader de offentligt ansatte få nogle ordentlige aftaler, og det skal være før hele landet sendes ud i konflikt på grund af deres manglende lyst til at forhandle.

Lad os nu få nogle forhandlinger i hus!

Er du ikke enig?