DEBATINDLÆG: Problemerne på en en særlig gruppe af friskoler kalder på ændringer i forhold til det samlede problem med ikke-vestlig indvandring.

Afsløringerne af uregelmæssigheder på en række private islamiske friskoler skal føre til politisk handling. Og problemerne stikker dybere end som så.

Det er ikke mindst denne fine avis, der har bidraget til at bringe uregelmæssighederne på Nord-Vest Privatskole for dagens lys.

Gennem sommeren har BT og Berlingske blandt andet afdækket, hvordan der på skolen er fundet materiale, der hylder jihad, og hvor en tidligere lærer har fortalt, at der undervises i, at mennesket ikke nedstammer fra aberne, men er skabt af Allah.

Det vil jeg som undervisningsordfører for mit parti, og dermed som fast sparringspartner for undervisningsministeren, gerne takke varmt for. Selvfølgelig er det et politisk ansvar, at der bliver skredet ind over for uregelmæssigheder, der er så grove, som vi har set det. Men uden en presse og uden private borgere, der tog deres samfundsansvar alvorligt, ville vores arbejde være langt mere vanskeligt, end det faktisk er.

Når jeg ser tilbage på sommeren, tror jeg, at det vil medføre ganske store ændringer i, hvordan vi går til de udfordringer, indvandringen fra stormellemøsten skaber.

Alene inden for det politiske område, der dækkes af Undervisningsministeriet, har der været problemer med dårlige præstationer i Pisa-målingerne (der fortæller om skoleelevernes præstationer); det er kommet frem, at tredje generation af indvandrere fra stormellemøsten klarer sig lige så dårligt i skolen, som anden generation gør; og så har det været nødvendigt at sætte ikke mindre end ni ud af 26 islamiske friskoler under overvågning. Altså over en tredjedel.

Det peger på flere ting. Finansministeriet har tidligere på året afdækket, at ikke-vestlig indvandring giver et underskud på de offentlige finanser i størrelsesordenen 33 milliarder kroner.

Med de nedslående tal for tredje generation kan vi sige, at dette minus ret sikkert vil vokse, til vi finder en metode til at vende udviklingen 180 grader.

Samtidig må man desværre regne med, at alle de uheldige nøgletal, der præger gruppen af ikke-vestlige indvandrere, vil blive ved med at præge den. Heller ikke her kender vi, mens jeg skriver disse linjer, metoden til at vende udviklingen 180 grader.

Opgaven med at løse disse problemer kan formentlig ikke ligge i et enkelt ministerium. Der vil stadig skulle ske en koordinering. Men de fleste ministerier kommer i fremtiden til at sidde med deres lille del af det samlede, store problem.