Debatindlæg af Henrik Dahl, mf Liberal Alliance

Den økonomiske samarbejdsorganisation OECD fremlagde for nogle få dage siden den foreløbige opgørelse over skatteniveauerne i medlemslandene i 2016.

Ikke overraskende viste OECD’s opgørelse, at målt i forhold til bruttonationalproduktet (altså den samlede værdi af al produktion i landet), har Danmark de højeste skatter i verden.

I 2016 inddrog staten og kommunerne samlet set 45,9 procent af al den værdi, der blev skabt i Danmark, i skatter og afgifter. På andenpladsen kom Frankrig, hvor man inddrog 45,3 procent og på tredjepladsen Belgien, hvor tallet var 44,2.

Jeg ville godt kunne leve med skatteniveauet, hvis vi også havde verdens bedste sundhedsvæsen, verdens bedste folkeskole, verdens bedste universiteter, verdens bedste ældrepleje og verdens mindst hullede gader.Men det er langt fra tilfældet. Så derfor mener omkring to tredjedele af Folketinget enten, at skatteniveauet er helt fint, eller at det sågar bør hæves.

Selv er jeg kommet til den overbevisning, at der ikke kan findes en politisk løsning på skatte­spørgs­målet, før der er fundet en psykologisk løsning på det stockholmsyndrom, hoved­parten af danskerne lider af.

Sandheden er, at penge ikke på nogen som helst måde er et problem i den offentlige sektor. Den danske stat råder over så svimlende summer, at de ti rigeste mænd i verden kun tilsammen ville have råd til at drive den i nogle få år, før de var blanket af.

Derfor bliver den offentlige service heller ikke bedre, før vi har løst de problemer, der bevirker, at staten ser fattig ud, selvom der ikke er nogen lande i den frie verden, der opkræver mere i skat.

Man kan undre sig over, at nogle danskere elsker den stat, der ødser vores penge bort?